Evangeliseren op refobeurs: wel of niet nodig?

APELDOORN. Een groep christenen wil evangeliseren op de Duikenburgse Dagen in Echteld en de beurs Naar Buiten in Barneveld.  beeld
2

„Gezocht: christenen die bereid zijn om te getuigen van hun Heiland tijdens de Duikenburgse Dagen in Echteld en tijdens de Naar Buiten Beurs in Barneveld.” De oproep van de stichting Heart Cry leidde de afgelopen dagen tot een levendige discussie op Facebook.

Evangeliseren onder reformatorische mensen – is dat wel nodig? In de nieuwsbrief van de stichting Heart Cry werd maandag een oproep gedaan om in actie te komen op de Duikenburgse Dagen (26 tot en met 28 juli in Echteld) en op de beurs Naar Buiten (3 tot en met 6 augustus in Barneveld). Op Facebook leidde dit tot stevige reacties. Valt er iets te evangeliseren op een „christelijk festijn”? vraagt iemand zich af. Een ander: „Ik heb niets met dit soort refo-evenementen. Maar om daar nu te evangeliseren, is echt te gek voor woorden. Ga op de Dam staan...”N-BUIT-0140-HENK_webRefogezinsbeurs geen goed platform voor evangelisatieNavraag bij evangelist Arjan Baan leert dat de oproep niet bij de stichting Heart Cry vandaan komt. „Wij verspreiden dit soort berichten wel, maar van deze actie zijn we niet de organisator”, aldus Baan desgevraagd. Enig belwerk voert naar de website benikweluitverkoren.nl, een interkerkelijk initiatief van christenen die sinds drieënhalf jaar de brochure ”Ben ik wel uit­verkoren?” verspreiden. Jan Bor, oud-directeur van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), is betrokken bij dit initiatief. „We hebben sinds die tijd in het hele land de brochure uitgedeeld, en doen dat nog steeds. Op de beurs Naar Buiten heb ik de brochure verschillende jaren verspreid. Waar we een mogelijkheid hebben, delen we uit”, zegt Bor.Het gaat om een groep vrijwilligers die nadrukkelijk anoniem willen blijven, zegt Bor. „Die namen zijn onbelangrijk, het gaat om de zaak van de Heere. Niks meer en niks minder.” Bor schat in dat intussen zo’n 250.000 brochures zijn verspreid. Een Engelstalige editie is in voor­bereiding.HVC benadrukt niet betrokken te zijn bij de brochure en de verspreiding daarvan.Waarom richten jullie je specifiek op de reformatorische gezindte? Bor: „Niet uitsluitend. Ik heb de brochures ook uitgedeeld op de Huishoudbeurs. Overal waar ik kom, heb ik ze bij me. Iedereen moet die boodschap horen. Refo’s vormen natuurlijk een belangrijke doelgroep. Velen worstelen met de verkiezing. Maar we zijn er voor iedereen. Ik kom de vragen overal tegen: Waarom leef ik? Waar ga ik naartoe?”Waarom gaat u niet op de Dam in Amsterdam staan? Daar zijn toch veel meer mensen te vinden die het Evangelie nooit hebben gehoord? „Wij richten ons op iedereen, we gaan geen onderscheid maken. De hele wereld heeft het nodig: de Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, en niks anders. In Nederland, Amerika, Nieuw-Zeeland: iedereen heeft het nodig.”Het bericht spreekt van een verlangen te evangeliseren „met een nederig hart en niet uit de hoogte.” Waarom wordt dat vermeld? „Dat is min of meer vanzelfsprekend, natuurlijk. Maar wij hopen dat mensen die niet kerkelijk gebonden zijn en de website bezoeken, zien dat we het uit liefde doen. Als je bewogen bent met je medemens, als je zelf weet wat de verlossing voor je betekent, wil je dat toch meedelen aan iedereen?”De meeste beursbezoekers zitten zondags in de kerk en zijn bekend met het Evangelie. „Dat kunt u wel zeggen, maar op bijvoorbeeld de beurs Naar Buiten lopen ook mensen die nergens aan doen. En al ben je bekend met het Evangelie, dat betekent toch nog niet dat je bent gered?Neem eens de moeite een bejaarden­huis in te stappen, en rustig met mensen te praten. Dan kom je hen tegen, mensen die met de verkiezing worstelen. En dan is er toch niets mis mee om voor hen alles op een rij te zetten: wat staat er over in de Bijbel? Het is gewoon een hulpmiddel.”Wie heeft de brochure geschreven? „Er is niet één auteur. Er hebben diverse mensen aan meegewerkt. Wie dat zijn, is niet belangrijk.”Waarom blijven de betrokkenen bij de evangelisatie anoniem? „Ik denk dat we vrij zijn om dat te doen. Daarover hoeven we geen verantwoording af te leggen. Als wij het in ons hart krijgen om deze boodschap zo bekend te maken, dan zij dat zo. Mensen plaatsen je gauw in een hokje. Wij zeggen: Deze boodschap mag niet in een hokje, en het is ieders eigen verantwoording wat hij ermee doet.”Wie betaalt de productie van de brochures? „Wij betalen dat als mensen met elkaar.”Bent u initiator? „We doen het met elkaar, er is niemand belangrijk. Er is niet één persoon, ieder draagt z’n steentje bij. En ik ben er heel blij mee.”Krijgt u reacties? „Ja, ik maak prachtige dingen mee. Mensen die hun leven ver­anderen en de Bijbel gaan lezen en er biddend mee bezig zijn. God laat Zich niet onbetuigd. Dat vind ik geweldig. En als mensen erdoor aangeraakt worden, gaan ze helpen verspreiden. Het groeit eigenlijk automatisch.”----„Beursvloer niet voor polarisatie”Wat vinden de beursorganisatoren van het evangelisatie-initiatief? Henk de Heus, organisator van de Duikenburgse Dagen in Echteld: „Ik hoef het niet eens te zijn met iedereen die op onze marktdagen iets vertellen wil. Voorwaarde voor zo’n actie is wel dat iemand zich netjes heeft aangemeld, een kraam heeft gehuurd en zich gedraagt zoals het behoort. Op onze dagen staat ook vaak iemand van de EO, dat heeft nooit problemen gegeven. Als bezoekers zich bij mij beklagen, zeg ik: „Ga zelf maar tegen die mensen zeggen wat je voor bezwaren hebt.” Maar als mensen folders onder ruitenwissers stoppen of bezoekers aanspreken zonder zich gemeld te hebben, dan zeggen wij: Ho, dit is onze grond, u hebt hier geen stand gehuurd, maar u wilt wel profiteren van mijn gasten?”Cees Hovius, hoofd beurs­organisatie van de Erdee Media Groep (EMG) en verantwoordelijk voor de beurs Naar Buiten, heeft de oproep op Facebook gezien. Hij geeft aan dat niemand zich heeft gemeld om te evangeliseren. „Als dat wel het geval zou zijn, zouden wij gezegd hebben dat de beursvloer niet de plek is voor polariserende missionaire activiteiten. In de oproep wordt een oordeel geveld over de gereformeerde gezindte. Dat is precies onze doelgroep, en die polarisatie zoek ik niet. We zoeken juist de verbinding met elkaar.” Dat mensen zich onder een andere organisatie aanmelden en dan brochures verspreiden, is niet de bedoeling, zegt Hovius. „Zodra we hier kennis van nemen, gaan we in gesprek.”Lees ook:

 

Ben ik wel uitverkoren? (1) (De Saambinder, 24-07-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (2) (De Saambinder, 1-05-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (3) (De Saambinder, 8-05-2014)

 

Ben ik wel uitverkoren? (1) (De Wachter Sions, 8-05-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (2) (De Wachter Sions, 14-05-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (3) (De Wachter Sions, 22-06-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (4) (De Wachter Sions, 12-06-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (5) (De Wachter Sions, 19-06-2014)

Ben ik wel uitverkoren? (6) (De Wachter Sions, 3-07-2014)