Evangelicale kerken Cuba richten eigen alliantie op

Huiskerk in Cuba. beeld Spaanse Evangelische Zending

Zeven kerken in Cuba hebben een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea dinsdag.

Initiatiefnemers van de nieuwe evangelische alliantie zijn onder meer de Evangelische Liga van Cuba, diverse baptistengroeperingen en de Methodistische Kerk van Cuba.

De oprichting komt voort uit ontevredenheid over de door de overheid erkende Raad van Kerken in Cuba (CIC). In een verklaring, ondertekend op 11 juni, stellen de kerken dat ze zich „door de CIC niet goed vertegenwoordigd voelen bij de overheid.” Met de nieuwe samenwerking willen zij samen „de Bijbelse waarden verdedigen.”

De Raad van Kerken in Cuba heeft volgens sommige christenen veel van haar geloofwaardigheid verloren omdat hij onder staatscontrole staat. Daarnaast kunnen ook niet-christelijke organisaties lid worden van de CIC.

Evangelicale christenen vormen in Cuba een achtergestelde groep.