ETF-promovenda Peirong Lin: Identiteit onder druk bij groei van christelijke organisatie

Peirong Lin. beeld RD

Een christelijke organisatie verliest aan identiteit naarmate ze groter wordt. Promovenda Peirong Lin constateerde deze ontwikkeling bij World Vision.

Lin promoveerde vrijdag aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven op het proefschrift ”Countering Mission Drift in an Faith-based Organization”.

Het fenomeen ”mission drift”, het afdwalen van de oorspronkelijke missie, doel en identiteit, is een bekende zorg bij organisaties, zo zet Lin uiteen. Zij deed empirisch onderzoek naar de gevestigde christelijke ontwikkelingsorganisatie World Vision. Lin, afkomstig uit Singapore, is getrouwd met Dirk Gerlach en samen waren zij van 2013 tot 2017 verbonden aan The Well, een missionaire kerk in Brussel. Ze zijn onlangs verhuisd naar Bonn in Duitsland.

Treedt ”mission drift” altijd op als een organisatie groter en bureaucratischer wordt?

„Dat hoeft op zich niet. Bureaucratisering is een bekend verschijnsel in de godsdienstsociologie. Zij is echter geen noodzakelijk proces, wel een tendens waarvan organisaties zich meer bewust moeten worden en die zij moeten proberen te bestrijden.”

Heeft ”mission drift” niet te maken met het feit dat personeelsleden weinig affiniteit hebben met de oorspronkelijke geloofsvisie van de organisatie?

„Ik ben in mijn onderzoek geen duidelijk verband tussen beide zaken tegengekomen. De visie van de personeelsleden is belangrijk voor de hoofdrichting die de organisatie inslaat. Maar mensen die een duidelijke band hebben met de geloofsprincipes van een organisatie kunnen ook andere prioriteiten kiezen.”

Hoe kun je de geloofsinhoud van een organisatie weer versterken?

„Ik pleit voor meer aandacht voor de relevantie van het christelijk geloof en geestelijke groei bij personeelsleden. Het management controleren is niet voldoende om beleid te veranderen.

De leider heeft een grote impact op de organisatie; hij is niet slechts een passieve doorgever. Dat betekent voorts dat de keus van een leider van groot belang is voor de koers van de organisatie.

Ik doe de suggestie om de Drie-eenheid te zien als een belangrijke bron voor bezinning op de doelstelling van de organisatie. De Drie-eenheid is de kern van het christelijk geloof en verbindt verschillende christelijke tradities. Ook de zending komt voort uit de Drie-eenheid. God de Vader zendt de Zoon en beide Personen zenden de Geest uit. Uiteindelijk maken ook de kerken en de christelijke organisaties deel uit van deze zending. Ik beschrijf sociale gerechtigheid als de belangrijkste manier waarop World Vision deelneemt aan de zending van God.”

Was uw dissertatie niet schokkend voor World Vision?

„Nee, hoor. Ik zie mijn studie als een dienst aan hun organisatie en als een aanvulling op hun poging om de geloofsbeginselen ingang te doen vinden in hun werk. Ik heb gewerkt voor de afdeling geloof en ontwikkeling in de regio Zuid-Azië en Pacific van World Vision, dus ik ben erg betrokken bij deze organisatie. Ik gebruik World Vision overigens als een casestudy om een algemeen probleem te beschrijven dat alle christelijke organisaties raakt.”