„Erskines predikten onbekrompen het aanbod van Evangeliebeloften”

Prof. dr. A. de Reuver sprak vrijdag in Gouda over de belofteprediking van de gebroeders Erskine. beeld RD

Het brandpunt van de prediking van de gebroeders Ebenezer en Ralph Erskine ligt in hun onbekrompen aanbieding van Gods Evangeliebeloften, stelt prof. dr. A. de Reuver. „In hun prediking ruimen ze alle beletselen en bezwaren op die dit aanbod hinderen of in diskrediet brengen.”

De emeritus hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid hield vrijdagavond in het gebouw van Driestar educatief in Gouda een Studium Generale-lezing over de belofteprediking van de gebroeders Erskine, die aan het einde van de 17e eeuw in Schotland leefden. Volgens prof. De Reuver laat hun prediking tot in de 21e eeuw opmerkelijk veel zegen na.

Met dat de Erskines de toegang tot het Evangelie onbekrompen aanbieden, schijnen zij toch de deur op een kier te zetten door de noodzaak van voorafgaande zondekennis als voorwaarde te onderstrepen. Volgens prof. De Reuver berust dat op een misverstand. Ze willen het aanbod van genade niet blokkeren, maar juist accentueren. In Christus is elke voorwaarde omgezet in een belofte, stelden de Erskines. Neemt men de belofte uit de Bijbel weg, dan neemt men het Evangelie weg. Volgens prof. De Reuver klinkt bij de Erskines de vrijspraak in het Evangelie voortdurend tegen de achtergrond van het verdiende vonnis van de wet.

Voorwaarde

Toch waren beide Schotten zich ervan bewust dat er tal van beloften in de Bijbel staan die van een voorwaarde vergezeld gaan en dat ze alleen de uitverkorenen gelden. Prof. De Reuver: „Het is de Drie-enige God Die belooft, en wat Hij belooft is Zichzelf. Ebenezer Erskine verzekert zijn hoorders ervan dat er geen enkele belofte in de Bijbel staat die niet iets van Christus in zich heeft.”

In het geloof in de beloften is zekerheid wezenlijk, zei prof. De Reuver. „Geloofszekerheid is gefundeerd in de onbedrieglijke zekerheid van Gods beloften. Twijfel aan Gods beloften brandmerken de Erskines als een zware zonde.”

Eigendomsrecht

Volgens de Schotse predikers zijn de beloften gericht aan zondaren. Allen hebben het recht van toegang tot de belofte om die in geloof te aanvaarden. Het recht van toegang is volgens prof. De Reuver niet hetzelfde als het recht van bezit. „Eigendomsrecht verkrijgt men door het geloof.”

Een andere karakteristiek van de Erskines is volgens hem gelegen in de urgentie die hun prediking doorgloeit. Hun passie voor de zielen is geconcentreerd op de toe-eigening van het heil. Prof. De Reuver raadt een eigentijdse dienaar van het Woord niet aan de Erskines na te doen. Wel hoopt hij dat in deze tijd een Woordbediening blijft klinken die voor de royaliteit, de urgentie en de passie van hun prediking niet onderdoet.