Eredienst in vakantietijd: van de camping naar de kerk

Kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Schoolstraat in Bruinisse. beeld Wim van Vossen

Kerken in toeristische gebieden zitten in de zomermaanden voller dan anders. Hoe gaan kerkenraden in coronatijd om met de stroom vakantiegangers nu iedereen 1,5 meter afstand moet houden? „Vakantiegangers die hier graag naar de kerk willen, kunnen zich aanmelden.”

Drie kerkdiensten

In de christelijke gereformeerde kerk in het Friese Damwoude is het in het zomerseizoen normaal gesproken druk met vakantiegangers. De ruim 400 leden tellende gemeente ligt weliswaar niet midden in een recreatiegebied, maar heeft in de zomervakantie wel veel gasten. De scriba van de gemeente, ouderling S. H. de Vries, ziet al jaren een vaste groep mensen die in de zomer de diensten van de christelijke gereformeerden in Damwoude bezoeken. „Vakantiegangers komen van campings uit de buurt, maar ook uit Lauwersoog en Oostmahoorn naar onze gemeente rijden, toch wel een rit van een half uur.”

Vanaf deze week zijn er in de gemeente van Damwoude drie diensten per zondag. Daarmee wil de kerkenraad zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid geven om naar de kerk te komen. Ook vakantiegangers kunnen zo een plek krijgen. „Leden van onze gemeente die door ziekte of vakantie niet kunnen komen, geven dat door aan ouderling Smitshoek. Vakantiegangers die hier graag naar de kerk willen, kunnen zich bij hem aanmelden. Door de drie diensten is het mogelijk om vakantiegangers te verwelkomen, zolang dat past binnen de regels die we hanteren.”

De christelijke gereformeerde kerk biedt naast de drie diensten, die om 09.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur beginnen, ook weer kinderoppas aan.

Open audiostream

In het Zeeuwse Bruinisse zaten vóór de coronacrisis zo’n 450 tot 500 mensen in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland.

Scriba L. M. van den Bos merkte dat er in voorgaande jaren in de maanden juli en augustus minder vakantiegangers kwamen. „Toen ds. Schultink hier predikant was, merkte je dat mensen hun vakantie meer rond Bruinisse planden en dan hier naar de kerk kwamen. Nu we vacant zijn, neemt het aantal gasten af, zeker als het een leesdienst is.”

De gemeente mag vanaf begin deze maand maximaal 100 leden in het gebouw hebben. „We nodigen nu op alfabetische volgorde de gemeenteleden uit. Komende maandag wordt ons beleid geëvalueerd op de kerkenraadsvergadering.”

Ruimte voor vakantiegangers ziet de scriba dan ook niet. „We zijn er nu op gericht om de eigen gemeenteleden in de kerk te zien. Er is dan ook helaas geen plaats voor vakantiegangers. Evengoed kunnen onze gemeenteleden op dit moment elders ook niet naar de kerk. We willen ons goed aan de regels houden, je moet er niet aan denken wat er gebeurt als mensen hier besmet zouden raken.”

Vakantiegangers kunnen wel meeluisteren. „We hebben een open audiostream. Zo kunnen vakantiegangers en anderen onze diensten volgen.”

Geen ruimte op Texel

In de zomervakantie is het altijd erg druk in de gereformeerde gemeente van Oosterend op Texel. De gemeente, die normaal gesproken zo’n 50 tot 70 kerkgangers per dienst telt, ziet dit aantal in de zomermaanden juli en augustus oplopen tot ruim 400.

Scriba Jac. Stark geeft aan dat het lukt om de eigen gemeenteleden in de kerk onder te brengen. „De positieve veranderingen volgen elkaar nu snel op. Met 30 gemeenteleden paste het gemakkelijk, nu er 100 mensen welkom zijn, was het wel extra puzzelen. Nu kunnen gemeenteleden ’s zondags weer twee keer naar de kerk.

De Texelse gemeente, die in de zomer een zaal bij de kerk voegt, heeft door die extra ruimte nu plaats voor alle leden.

In de zomermaanden passen de vele vakantiegangers, die anders wel kunnen komen, er nu helaas niet bij in het kerkgebouw, constateert de scriba. „Zelfs niet als we de consistorie bij de kerkzaal zouden trekken, wat we anders altijd doen. Dat kan nu niet omdat we als kerkenraadsleden evengoed 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.”

Wie toch de kerkdienst van de Texelse gereformeerde gemeente wil volgen, kan de scriba een mail sturen. „Vakantiegangers krijgen dan een link en een wachtwoord, zodat ze mee kunnen luisteren.”