EKD laat onderzoek doen naar seksueel misbruik

beeld André Dorst

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft opdracht gegeven tot een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. Dat heeft Kirsten Fehrs, woordvoerder van de EKD-commissie voor bescherming tegen seksueel misbruik en bisschop in Hamburg, woensdag laten weten tegenover de evangelische persdienst (epd).

Het onderzoek moet de juridische, criminele, psychologische en historische aspecten van seksueel misbruik in de kerk in kaart brengen. Er staan onder andere onderzoeken gepland over de vraag hoe daderbeschermende structuren kunnen ontstaan, hoe seksueel geweld het leven van de slachtoffers beïnvloedt en welke specifieke risicofactoren er kleven aan het werk van de kerk.

Er lopen momenteel voorbereidende gesprekken met een groep onderzoekers uit verschillende vakgebieden, verklaart Fehrs. De verwachting is dat de onderzoekers op 1 oktober aan de slag gaan en binnen drie jaar hun resultaten zullen publiceren.

Fehrs verklaarde verder dat de geplande oprichting van een adviesraad voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk vertraging heeft opgelopen. Deze raad zou in het voorjaar aan het werk gaan. Het zoeken naar geschikte kandidaten voor de twaalf man tellende commissie was moeilijker dan verwacht. Vanwege de coronacrisis konden er in de afgelopen weken geen persoonlijke sollicitatiegesprekken gevoerd worden. De verwachting is dat de leden van de adviesraad voor eind juli kunnen worden benoemd.