„Eerlijke bezinning op liturgie gewenst”

Zang en eredienst
Missioloog dr. Evert W. van de Poll. Foto RD RD

„Liturgie is aanbidding”, aldus missioloog dr. Evert W. van de Poll. „Aanbidding van God, de samenkomst zien als een heilige dienst en het dienen van God op alle terreinen van het leven.”

Dr. Van de Poll sprak maandag in zijn openingsrede voor het academisch jaar van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven over liturgie als mogelijkheid om het missionaire karakter van de gemeente te onderstrepen. Missionair duidt hij als „de communicatie van het Evangelie, in woord en daad, onder alle volken en culturen, om mensen uit te nodigen tot bekering en geloof, en hen in verbinding te brengen met de gemeente van Jezus Christus.”

Als de vormgeving van de samenkomst geen ordening is „zoals we gewend zijn”, maar „bij de tijd” wordt gebracht, wordt de gemeente toegankelijk voor buitenkerkelijken. Want de samenkomst is volgens dr. Van de Poll een „publiek gebeuren. Buitenstaanders mogen zien wat er gebeurt.”

„Eerlijke bezinning op liturgie” acht de Leuvense docent gewenst. De bezoeker hoeft niet alles te snappen. Bovendien vraagt „de waarde wat we verkondigen om waardigheid en een verzorgde vorm. En we zijn onder elkaar voor het oog van de wereld. Daarbij past geen informeel gedrag, populaire spreektaal en preken met de handen in de zak.”

Niet elke samenkomst hoeft liturgisch eenzelfde opbouw te hebben. „Ook een klassieke kerkdienst blijkt buitenstaanders te kunnen aanspreken.”

Stabiele groei

De ETF kent een „stabiele groei”, aldus decaan prof. dr. Andreas Beck. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich veertig bachelor- en masterstudenten aangemeld. „Binnen de theologieopleidingen in het Nederlandse taalgebied weet de ETF meer en meer een plaats te verwerven.”

De opleiding is volgens hem aantrekkelijk vanwege de combinatie van academische studie en geestelijke vorming.