„Eerbied en vreze des Heeren stempelden dr. Henk Vreekamp”

Dr. H. Vreekamp. beeld RD, Henk Visscher

„Dr. Henk Vreekamp stond een theologie voor die niet was vastgeklonken in leerstellingen en kerkgebouwen, maar altijd, zoals hij al in zijn proefschrift verwoordde, geworteld blijft in eerbied, in de vreze des Heeren.”

Dat schrijft Els van Swol in haar boek ”Mythe, mysterie, mystiek. Dr. Hendrik Vreekamp (1943-2016)” (KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht) dat vrijdag is gepresenteerd. Van Swol is auteur en recensent en studeerde kunst- en cultuurwetenschappen. „Hadden ds. G. Boer (1913-1973), predikant binnen de Gereformeerde Bond en ds. J. van Sliedregt hem al niet geadviseerd geen lid te worden van de Bond of van enige andere vereniging binnen de kerk, omdat hij zich vrij moest kunnen bewegen binnen de ruimte van de gehele kerk?”

Het boek geeft een overzicht van het leven en het gedachtegoed van de befaamde hervormde Israël-theoloog die in 2016 plotseling door een ongeval om het leven kwam. Zijn vrouw overleed vorig jaar en heeft de verschijning van het boek helaas niet mee kunnen maken, stelt Van Swol.

Dr. Vreekamp kon in zijn prediking verschillende mensen aanspreken en zag Pinksteren als een belangrijk feest. Hij betreurde het dat op de kerkelijke kalender het Loofhuttenfeest is zoekgeraakt. Van Swol: „Met Israël worden de volkeren uitgenodigd om als pelgrim tijdens het Loofhuttenfeest op te gaan naar Jeruzalem. Met Soekot, het Loofhuttenfeest, staan we op de drempel van de winter, waarin door het donker héén het lentelicht schijnt als een lamp voor onze voet. Maar we moeten wel eerst dóór het donker, dóór de woestijn, zoals Vreekamp zijn leven ten diepste leefde, met alle worstelingen van dien.”

In de drieslag mythe (natuur), mysterie (genade) en mystiek (glorie) ligt de kern van Vreekamps werk. In de serre van het huis in Epe waar de familie Vreekamp sinds 1976 woonde, ontving hij mensen. Tussen de Bijbels, het portret van zijn grootvader en het gebedskleed dat meegegaan is in zijn graf. Van Swol: „Het is kenmerkend. Je moet immers weten waar je vandaan komt: deels uit een geslacht van een tovenaar –de overgrootvader– en deels uit een bevindelijk hervormd-gereformeerd milieu dat luisterde naar de God van Israël.”

Dr. Vreekamp formuleerde de drieslag in zijn werk als volgt: „Ik houd het op het mysterie van Christus dat zijn plaats heeft tussen mythe en mystiek.”