„Eenvoudig en direct, net als Luther”

Boekpresentatie in Echteld. V.l.n.r.: M. Timmermans, dr. C. R. van den Berg, F. N. Snoek. beeld RD, Henk Visscher

Voor het eerst is een boek van de bekende Bremer predikant Olaf Latzel in het Nederlands gepubliceerd. Woensdag verscheen ”Wie is God? Een Bijbels antwoord”.

Het is een vertaling van ”Wie ist Gott?”, dat vorig jaar in het Duits verscheen. Voor de Nederlandse vertaling tekenden M. Timmermans en dr. C. R. van den Berg, die banden hebben met de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Bij de presentatie in Echteld was ook uitgever F. Snoek uit Ermelo aanwezig.

Timmermans, van wie het idee van de vertaling afkomstig is, heeft al jaren contacten met de Sint-Martinigemeente in Bremen, vertelt hij. „Ze dateren uit de tijd dat prof. Georg Huntemann hier stond. Ik heb diverse keren met ds. Latzel gesproken. Tijdens kerkhistorische reizen in 2018 en 2019 hebben we een doordeweekse dienst in zijn gemeente meegemaakt, waarbij we Duitse psalmen zongen.”

Ds. Latzel moet zich in november voor een rechtbank in Bremen verantwoorden voor een aantal uitspraken die hij heeft gedaan. Hij zou zich tijdens een huwelijksseminar op zo’n manier hebben geuit over gender en homoseksuelen dat er sprake is van volksopruiing. Timmermans is het daar niet mee eens. „Ds. Latzel heeft homo’s niet in het algemeen misdadigers genoemd. Hij bedoelde mensen die voortdurend bezig zijn kerkdiensten te verhinderen en dergelijke. Wij gaan voor de rechtszitting met een groepje uit Nederland naar ds. Latzel toe om hem een hart onder de riem te steken. Als hij het op prijs stelt, ga ik ook naar de rechtszitting.”

Eren

De voorzijde van het boek toont de sluitsteen van de Sint-Martinikerk in Bremen, een middeleeuwse afbeelding.

Ds. Latzel schrijft in het Woord vooraf dat predikanten over God moeten spreken en dat ze dat ook kunnen als ze bij de Heilige Schrift blijven. „De predikant moet zijn zondigheid en beperktheid kennen, maar desondanks met zijn spreken en schrijven trachten God alleen de eer te geven. Daar zal het in dit kleine boekje om gaan: mensen te zeggen Wie de levende God is en Hem, de Almachtige, daardoor te eren.”

In de uitgave, die dertig hoofdstukken telt, komen evenzoveel eigenschappen en karakteristieken van God ter sprake. Het gaat over God als de Drie-enige en de God van het Woord, maar ook over de verborgen God en de geopenbaarde God; over de God van de vrede en van de vreugde, maar ook over God Die te vrezen is en God Die oordeelt.

„In het boek komen ook moeilijke onderwerpen aan de orde”, verklaart medevertaler Van den Berg. Hij merkt op dat het boekje dienst kan doen om God te leren kennen. „Het zou gebruikt kunnen worden bij evangelisaties, maar het is ook geschikt voor belijdeniscatechisanten. De taal is geen probleem. Het kan door iedereen gelezen worden. Ds. Latzel is eenvoudig en direct, net als Luther.”