Een weg terug voor Westerse christenen

Jakarta. beeld Pixabay

„Orthodoxe reformatorische kerken lijden aan Bijbelse bloedarmoede. Dan moet u niet denken aan leden die maar nauwelijks meedoen, maar aan christelijke leraren, ambtsdragers en zelfs predikanten. Het Woord van God komt niet echt meer aan de orde. Ligt daar niet het probleem van onze reformatorische kerken?”

Dr. Ligon Duncan opende de vrijdagse conferentiedag van de World Reformed Fellowship met een indringende meditatie over „Al de Schrift is van God ingegeven” (2 Tim. 3:16).

Duncan houdt zijn hoorders voor dat Timotheüs zelf niet aan Bijbelse bloedarmoede lijdt. Dat moet ons temeer alert maken. Paulus schrijft dit omdat Timotheüs en in hem alle christenen, zich blijvend moeten herinneren dat de hele Bijbel het Woord van God is. Tot bemoediging, want ook christenen hebben de neiging om van het Schriftgezag weg te dwalen. Velen geloven dat de Bijbel spreekt over de zaligheid, maar of de Bijbel spreekt in onze hedendaagse cultuur? Dat is volgens velen maar de vraag, aldus Duncan. „Natuurlijk vinden zij de Bijbel relevant. Maar als ik u vraag of brandstof relevant is voor uw auto, wat is dan uw antwoord? Dan begint u te lachen en zegt u: „Dat is niet relevant, maar essentieel!” Op die manier is de hele Bijbel essentieel.”

Immense druk

Regelmatig gaat er een golf van gemompel door de grote kerkzaal: instemming of bezorgdheid. Wat is er toch gebeurd in het Westen, waar het gezag van de Bijbel eeuwenlang onaangetast was? Hoe kan het gebeuren dat de samenleving een grotere invloed krijgt op de Bijbel dan de Bijbel op de samenleving?

De Schotse dr. Andrew McGowan en de Franse dr. Pierre Berthoud geven in een seminar hun analyse. Ze schetsen de immense druk die de seculiere samenleving uitoefent op christenen. Op het werk, in het onderwijs en in het sociale leven. Hoe groot is de verleiding voor ouders om een stapje terug te doen als hun (klein)kinderen afstand nemen van het christelijk geloof. Maar veel christenen zijn ook niet weerbaar meer. Ze nemen beslissingen op dezelfde manier als hun onchristelijke buren. Ze geloven niet meer in de God van het Woord. Of, in de woorden van de ochtendspreker: „De manier waarop je de Bijbel leest, zegt alles over hoe je denkt over God. Is de Bijbel niet in alles meer belangrijk, dan is God dat ook niet meer. Andersom is ook waar: als God werkelijkheid voor je is, dan is de Bijbel alles voor je.”

Is er voor het Westen een weg terug? De conclusie van deze dag is helder. Een weg terug ligt in het vertrouwen op de Bijbel en het gehoorzamen aan Gods wil. Laat christenen op belangrijke posten zoals in de kerk en het onderwijs hun Verlosser en Zaligmaker kennen. Andrew McGowan: „Wij hebben onder jullie in het Oosten zending bedreven. Bid voor ons. Kom en help ons opnieuw te geloven dat het Woord van God alles zegt over heel ons leven. Help ons terug te keren naar de oude waarheid van de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof alleen.”

Dr. Van Doleweerd, missioloog en theologisch docent, woont van donderdag t/m maandag de vijfde general assembly van de World Reformed Fellowship in Jakarta bij. Deel 2 van drie verslagen.

2019-08-09-KRK1-Doleweerd2-2-FC-V_webStephen Tong: Student moet straks naar Indonesië voor gereformeerde theologie