Een Nederlands visitekaartje in Amman

Amman. beeld RD, Henk Visscher

In de Jordaanse hoofdstad Amman hebben christenen en moslims vorige week sámen de toekomst verkend. De Nederlandse Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa bracht hen op een conferentie bijeen.

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) houdt zich binnen de SGP bezig met het organiseren en financieren van politieke bewustwordingsactiviteiten elders in de wereld. Al langere tijd zocht de VOE naar mogelijkheden om een project in Jordanië te starten. Met dit doel voor ogen voerde een delegatie van de VOE in 2018 oriënterende gesprekken met christelijke organisaties in Jordanië. Het resultaat ervan was dat vorige week woensdag in de stad Amman een –drukbezochte– internationale conferentie kon worden gehouden.

Jordaanse partner

In de Jordaanse priester Rifat Badar vonden de organisatoren een betrouwbare Jordaanse partner. Badar staat in het land bekend als de drijvende kracht achter de oecumenische beweging. Hij wist het mogelijk te maken dat de conferentie werd bijgewoond door kerkelijke leiders van orthodoxe en evangelische kerken in Jordanië. Vooral de grote belangstelling van evangelische zijde was opvallend.

Het conferentiethema, ”Samen naar de toekomst kijken”, werd belicht vanuit religieus, politiek en maatschappelijk perspectief. Het woord ”samen” verwees nadrukkelijk naar de verbinding tussen christenen en moslims, die in Jordanië in harmonie samen moeten kunnen leven.

Meerdere islamitische sprekers gaven op de conferentie hun visie op dit vraagstuk. Een van de kernvragen die op tafel lag, was deze: hoe kijken Jordaanse moslims aan tegen de christelijke minderheid in hun land?

Jordaanse senaat

In Jordanië blijkt het nodig om voor zo’n conferentie een sponsor aan te trekken. Dr. Faisel al-Fayez, voorzitter van de Jordaanse senaat, bleek hiertoe bereid. Al-Fayez wordt in Jordanië beschouwd als de meest gerespecteerde persoon ná de koning. Vandaar dat er bij de Jordaanse media plotseling grote belangstelling voor deze conferentie ontstond. Zeker nadat de Jordaanse pers en het televisiejournaal belangstelling bleken te hebben, was de toeloop groot.

De conferentie kreeg nog een Europese dimensie doordat B. Belder, namens de SGP lid van het Europees Parlement, een van de sprekers was. Belder nam het politieke gedeelte voor zijn rekening, samen met Haifa Najjar, een vooraanstaande Jordaanse christin die lid is van de senaat.

De dag na de conferentie had de Nederlandse delegatie van de VOE nog een vol programma af te werken, dat aansloot op het conferentiethema. Academische redevoeringen werden nu doorvertaald naar de praktijk van elke dag.

In Amman bezochten de conferentiegangers een ziekenhuis van de christelijke organisatie Caritas, waar zowel vluchtelingen als arme Jordaanse families belangeloos worden geholpen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Medewerkers van Caritas lieten de bezoekers weten dat islamitische organisaties uitsluitend bereid zijn moslims helpen.

Ook werd een protestants kerkcomplex bezocht. Naast een kerkruimte bevonden zich daar ook een weeshuis en een fabriek waar protheses worden gemaakt. Protheses zijn in Jordanië van groot belang, want veel vluchtelingen hebben als gevolg van oorlogsgeweld ledematen verloren.

Op het kerkplein stond een aantal caravans waar de afgelopen jaren christelijke gezinnen zijn gehuisvest die Irak waren ontvlucht. De meesten van hen zijn ondertussen naar het Westen geëmigreerd. Geen enkele Iraakse christen wilde meer terug naar zijn eigen land.

Universiteit

De conferentiegangers bezochten ook de American University in de stad Madaba. Dr. Nabil Ayyoub, president van deze universiteit, was een dag eerder een van de sprekers op de conferentie. Een kort bezoek aan een school in het dorp Narour vormde voor de conferentiegangers nog een laatste aangenaam moment. Leerlingen van acht klassen hadden voor de Nederlandse bezoekers iets aardigs voorbereid, variërend van muziek en zang tot het opvoeren van traditionele dansen.

Bij tal van nabeschouwingen constateerden veel betrokkenen dat de conferentie vooral voor de christenen in Jordanië van groot belang is geweest.

De VOE heeft in Jordanië in elk geval een visitekaartje achtergelaten. Er is een fundament gelegd. Nu maar verder bouwen.