Edgar Baldeón bepleit „relevant Evangelie” voor Latijns-Amerika

Edgar Baldéon. beeld RD, Anton Dommerholt

Gezond theologisch onderwijs helpt de kerk om verkeerde invloeden vanuit de wereld te weren, zegt Edgar Baldeón, coördinator van het werk van NET Foundation in Latijns-Amerika, een organisatie die voorgangers theologische scholing aanbiedt via internet. „In Ecuador heeft tachtig procent van de voorgangers nog geen enkele theologische opleiding.”

Baldeón is een Ecuadoraan, wonend in Quito. Hij is predikant van de Kerk van de Nazarener, een evangelisch georiënteerd kerkverband dat een grote nadruk legt op heiliging en discipelschap.

Geen overbodige luxe in een land dat voor tachtig procent bepaald wordt door de Rooms-Katholieke Kerk en waar het kerklidmaatschap in sterke mate gestempeld is door culturele tradities. Baldeón: „Lange tijd heette Ecuador een katholiek land, nu is het officieel een niet-religieus land. De meeste katholieken houden wel de uitgebreide kalender van heiligen bij, maar bezoeken weinig de mis.”

Pinksterkerken

Traditionele en gevestigde kerken groeien doorgaans slechts langzaam in Latijns-Amerika. Daartegenover staat de snelle groei van de evangelischen, de charismatische en pinksterkerken. Deze groepen vertegenwoordigen tussen de 12 en 20 procent van de bevolking in de meeste landen van Zuid- en Midden-Amerika.

Baldeón: „De pinksterkerken geven met name een stem aan hen die tot de lagere sociale klassen behoren. Zij kunnen tijdens de samenkomsten gewoon een microfoon pakken en hun boodschap doorgeven. De kracht van de pinksterkerken is dat ze dicht bij de mensen staan en gericht zijn op de emotionele kant van mensen. Omdat het Evangelie in deze kringen een belangrijk sociaal aspect heeft, spreekt het met name de armen aan.”

De andere kant van het verhaal is dat er de laatste jaren ook veel neopinksterkerken zijn ontstaan, waarvan de voorgangers een elitaire positie innemen. „Het is soms een eer en voorrecht dat je door deze voorgangers begroet wordt. Een aantal van hen hangt een welvaartsevangelie aan, de meesten zijn gericht op de manifestatie van bijzondere gaven van de Geest. Er is een beweging ”Stop het lijden”, die een extreme genezingsbediening kent. Deze beweging belooft de zegen van God als je maar genoeg geld in de collectezak stopt.”

Roeping

Baldeón gevoelde een „dringende roeping” om het Evangelie te brengen toen hij „tot geloof in Christus kwam.” Hij werd decaan bij het seminarie van de Kerk van de Nazarener in Zuid-Amerika en kwam in aanraking met NET Foundation via Fabricio Medina, de vroegere coördinator van NET Foundation voor Latijns-Amerika. Baldeón volgde hem op en werd werkzaam als plaatselijke coördinator van het theologische programma van zijn kerk.

NET Foundation is in Latijns-Amerika op de juiste tijd gekomen, zegt Baldeón. „De keuze voor lange afstandsonderwijs is van vitaal belang voor de kerken in Zuid-Amerika. Er zijn kerken die terughoudend zijn om studenten naar seminaries te sturen waar ze vele jaren woonachtig moeten zijn maar waar zij intussen hun gaven niet kunnen inzetten in de eigen gemeenten. Een voordeel van een studie op een seminarie is natuurlijk wel dat ze beter kunnen studeren en minder afgeleid worden. Daartegenover staat echter het grote voordeel dat studeren via internet veel goedkoper is en een grote uitkomst is voor veel kerken.”

Discipelschap

NET Foundation is actief in Chili, Brazilië, Peru, Ecuador, Colombia, Mexico en wil ook activiteiten starten in Argentinië, Jamaica en Cuba. Er is op dit moment een gemiddeld aantal van 644 studenten die theologisch onderwijs volgen dankzij de in Apeldoorn gevestigde organisatie, die vorig jaar zijn tienjarig bestaan vierde.

In landen als Cuba en Mexico zijn veel opgeleide voorgangers nodig, zo benadrukt Baldeón. Hij werkt samen met een zevental theologische opleidingen in Latijns-Amerika om online theologisch onderwijs voor voorgangers en evangelisten op grote schaal mogelijk te maken. „De grootste uitdaging voor de kerk is momenteel het praktiseren van discipelschap. Kerk-zijn is meer dan het bezoeken van diensten. Als de voorgangers niet het goede voorbeeld in hun leven geven, hoe zullen de gelovigen dan zelf hun leven inrichten?”

De laatste jaren is er volgens Baldeón steeds meer aandacht voor integrale zending. „Het gaat er niet alleen om om mensen tot geloof te brengen, maar ook om mensen te helpen in de concreetheid van hun bestaan. Er heerst in veel landen in Latijns-Amerika grote armoede. Het Evangelie moet ook voor hen sociaal relevant zijn. Voegen we daarbij de noodzaak van goed theologisch onderwijs, ter bestrijding van onkunde bij voorgangers, dan is het duidelijk dat we met ons werk nog maar aan het begin staan.”