Duitse theoloog Kopfermann (80) overleden

Wolfram Kopfermann. beeld YouTube

De Duitse theoloog Wolfram Kopfermann is woensdag overleden. Kopferman (80) was oprichter van de evangelisch-charismatische Anskarkerk.

Wolfram Kopfermann werd op 2 januari 1938 geboren in Beverungen, Noordrijn-Westfalen. Hij studeerde theologie aan de kerkelijke hogeschool in Bielefeld, in Heidelberg en Erlangen en bekwaamde zich daarnaast in de sociologie.

Kopfermann was van 1978 tot 1988 leider van een charismatische vernieuwingsbeweging binnen de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de protestantse volkskerk. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij zijn ambt als predikant van de Hamburgse Petrikerk neerlegde en de EKD verliet. Daarna richtte hij de Anskarkerk op, omdat volgens hem binnen het klimaat van de volkskerk geen geestelijke vernieuwing mogelijk was.

In 2008 droeg Kopferman de leiding van de anskargemeente in Hamburg over aan zijn opvolger, Tillmann Krüger. In 2013 trok hij zich terug uit het landelijk bestuur van de kerk. De Anskarkerk bestaat uit zeven gemeenten en een gemeentestichtingsproject. De naam van de kerk is afgeleid van Ansgar (801-865), de ”apostel van het Noorden”. Deze monnik was zendeling in de Scandinavische landen en bisschop van Hamburg.

Kopferman was getrouwd en vader van twee zoons.