Ds. Zadok: Vertel Evangelie aan de Joden

beeld André Dorst
6

„Ons Joodse bloed redt ons niet van de veroordeling. Alleen het bloed van Jezus Christus redt ons.” Dat zei ds. David Zadok, predikant van de gemeente ”Genade en Waarheid” te Kanot in Israël, zaterdagavond in Putten.

Ds. Zadok sprak tijdens de jubileumbijeenkomst van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, die twintig jaar bestaat.

Voorafgaand aan de bijeenkomst speldde H. A. Lambooij, burgemeester van Putten, een lintje op bij ds. A. Jonker, die lange tijd het gezicht van de stichting vormde. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde directeur Herbert Bulten het boek ”Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen. Geschiedenis van een vergeten groep.” De eerste twee exemplaren waren bestemd voor de schrijver, dr. P. A. Siebesma, en de uitgever, Adriaan Bouman van uitgeverij Den Hertog. Het derde boek was voor ds. Zadok, Messiasbelijdend voorganger uit Israël, die regelmatig op uitnodiging van de stichting in Nederland spreekt. Dat deed hij nu ook, deze keer met een toespraak over de zegen van God voor de naties van de wereld. Hij constateerde dat het de Joden in materiaal opzicht op dit moment goed gaat. Vroeger zagen velen de Joden als een vervloekt volk, „het vuil van de volken”, een volk dat God „leek te hebben vergeten.” In 1948 werd de staat Israël opgericht. „Het is nu een grote en sterke staat.”

In geestelijk opzicht is er sprake van een omgekeerde beweging, aldus de Messiaanse Jood. „Het Joodse volk heeft het Oude en het Nieuwe Testament aan de wereld gegeven. Vandaag is er sprake van geestelijke armoede. Het aantal Messiaanse Joden wordt geschat op een half procent van de bevolking, al groeit het aantal wel. Van hun voorgangers heeft 25 procent weinig theologische vorming.”

Veel tot geloof

Toch, zo zei ds. Zadok, komen veel van zijn volksgenoten tot het geloof in Jezus als de Messias. Hij vertelde in het bijzonder over jonge Joden die niet zijn verbonden aan een gemeente maar die hun onderwijs van You Tube-filmpjes hebben. Messiaanse Joden zijn niet alleen klein in aantal, ze worden ook nog eens vaak gediscrimineerd door hun eigen volk en door christenen, aldus de Messiaanse voorganger. Hij noemde christenen die vinden dat er onder Joden niet geëvangeliseerd mag worden en die niet zoveel moeten hebben van Messiaanse Joden. Ds. Zadok vindt het juist wel belangrijk dat het Evangelie aan de Joden gepreekt wordt. „Er is geen andere weg om zalig te worden dan de weg door Jezus. Dat geldt ook voor de Joden. Ons Joodse bloed redt ons niet van veroordeling. Alleen het bloed van Jezus Christus redt ons.”

Hij gaf de aanwezigen als tekst mee Esther 4:14, waar staat dat Esther niet mocht zwijgen. „Zo mag u ook niet zwijgen over het Evangelie. Het moet verkondigd worden aan alle mensen, ook aan Israël.”

Ds. E. van den Noort, hervormd predikant te Nijkerk en voorzitter van de stichting, mediteerde over een gedeelte van Jozua 4, waar het gaat over de doortocht door de Jordaan. Hij wees op de ark, met de wet van God, die voor het volk uitging, en op de twaalf stenen, die daar geplaatst waren ter nagedachtenis. De predikant verwacht dat er een „grote oogst” van Messiasbelijdende Joden zal komen.Vrouwenkoor Shira en mannenkoor Tehillim verzorgden muzikale bijdragen, waarvan een deel in het Hebreeuws. Er waren tijdens de bijeenkomst diverse videoboodschappen te zien van Messiaanse gemeenten en organisaties in Israël. ”Shalom from Israel”.