Ds. W. Harinck doet intrede in gg Utrecht

Ds. W. Harinck. beeld Cees van der Wal

Ds. W. Harinck is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Utrecht. In de bevestigingsdienst ging ds. C. Harinck, vader van de predikant, voor. Uitgangspunt voor de prediking was 2 Timotheüs 2:1: „Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.”

Tijdens de intrededienst bediende ds. W. Harinck het Woord vanuit 1 Korinthe 1:24, met als thema ”De prediking van het Kruisevangelie”. Na de dienst sprak de predikant de gemeente toe en werd hij achtereenvolgens toegesproken door ds. W. A. Zondag namens de classis Utrecht en de particuliere synode Noord-West en door ouderling A. van der Heiden namens gemeente en kerkenraad. Beide diensten werden gehouden in de Jacobikerk in Utrecht. Ds. Harinck was predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle.

---

Lees ook:

Ds. W. Harinck neemt afscheid van gg Moerkapelle (RD.nl, 02-07-2018)

Geref. gemeente Utrecht neemt afscheid van Westerkerk (RD.nl, 06-01-2018)

„Pa is spontaner, ik ben wat meer bedachtzaam” (Reformatorisch Dagblad, 08-08-2013)

Bevestiging/intrede ds. W. Harinck te Moerkapelle 30 juni 2010 (De Saambinder, 05-08-2010)

Afscheid ds. W. Harinck van Woerden (De Saambinder, 08-07-2010)

Verslag intrede ds. W. Harinck te Woerden (De Saambinder, 11-12-1997)

Verslag afscheidsdienst ds. W. Harinck op 24 aug. 1997 van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge (De Saambinder, 23-10-1997)

Kort verslag bevestiging en intrede kandidaat W. Harinck te Kapelle-Biezelinge (De Saambinder, 27-10-1988)