Ds. Vermeulen (Jacobikerk): Bereid jonge mensen voor op leven in stad

Interieur van de Utrechtse Jacobikerk. beeld RD, Anton Dommerholt

Zouden mensen kunnen worden voorbereid op de overgang van de Veluwe, de Krimpenerwaard, van plaatsen als Barneveld, Veenendaal, Rijssen of Ede, naar de stad?

Die vraag werpt ds. Wim Vermeulen, als missionair predikant verbonden aan de Utrechtse Jacobikerk, op in een interview op de website van IZB-Areopagus.

Ds. Vermeulen ziet in de Jacobikerk veel jonge mensen komen die „gepokt en gemazeld zijn in de Biblebelt en die zich het christelijk geloof op een nieuwe manier moeten leren toe-eigenen, zonder de bewarende sociale structuren van gezin, familie en school, die wél aanwezig waren in de dorpen waar ze opgroeiden.” Ds. Vermeulen: „Kun je mensen leren om staande te blijven zonder de bewarende sociale bedding? Kun je voorsorteren om op een ‘onvanzelfsprekende’ manier over God te leren spreken? Die onvanzelfsprekendheid geldt in Utrecht net zo goed als op de Biblebelt, maar daar wordt ze vaak nog verhuld. Wat ik tegen mezelf zeg zou ik ook tegen collega’s willen zeggen: Koester geen vanzelfsprekendheden. Spreek eens wat realistischer over God.”

Lees ook:

Ds. Wim Vermeulen in gesprek met zijn niet-kerkelijke buurvrouw Carolien Somerwil (rd.nl, 31-08-2017)