Ds. Van Zetten neemt afscheid van gg Benthuizen

Ds. H. A. van Zetten. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. H. A. van Zetten heeft zondagmiddag afscheid genomen van de gereformeerde gemeente te Benthuizen.

De scheidende predikant bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit 2 Korinthe 13:11 en 13. Het thema van de preek was: ”De laatste groeten van Paulus aan de gemeente van Korinthe”, met twee aandachtspunten. Ten eerste: Hij wenst hen eensgezindheid; en ten tweede: Hij gunt hun de zaligheid.

Ds. Van Zetten werd toegesproken door ds. J. J. Tanis namens de classis Gouda en de particuliere synode Noord-West en door W. van ’t Hof, voorzitter van de kerkenraad.

De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 134:3.

Ds. Van Zetten heeft het beroep aangenomen naar de gereformeerde gemeente te Nieuw- Beijerland, waar hij op 18 december intrede doet.