Ds. Van Oordt doet intrede in hervormd Delft

Interieur van de Oude Kerk in Delft. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. M. J. van Oordt is zondag bevestigd als wijkpredikant van de wijkgemeente Mattheus te Delft.

In de morgendienst, in de Oude Kerk, werd hij bevestigd door ds. C. Mijderwijk uit Meerkerk. Psalm 25:5a en Efeze 4:12 waren de teksten voor de bevestiging: ”Leiden en leren, om toe te rusten”.

’s Middags had in de Nieuwe Kerk de intrededienst plaats. In deze dienst stond het tweede deel van Psalm 25 en Efeze 3:8-12 centraal, met als kern: het verlangen naar de leiding van God in je leven, om bekend te worden met de verborgenheid, het geheimenis, en om dat ook te laten zien aan de wereld om ons heen.

Na de dienst werd ds. Van Oordt toegesproken door ds. J. A. C. Olie van de Maranathawijkgemeente, namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten. Verder sprak pastoor R. Voorn, namens de plaatselijke raad van kerken.