Ds. Van Eckeveld voor zevende keer preses generale synode GG

GG-synode 2016
Ds. J.J. van Eckeveld is opnieuw gekozen als preses van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. J. J. van Eckeveld is woensdagmorgen in Utrecht opnieuw gekozen tot preses van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG).

Ds. Van Eckeveld kreeg bij de eerste stemming 30 van de 40 stemmen. De Zeister predikant is voor de zevende achtereenvolgende keer voorzitter. Ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen) werd in een eerste stemronde met 26 stemmen gekozen tot assessor preses (tweede voorzitter).Tot scriba koos de synode ds. A. Schreuder (Rijssen-Zuid). Tweede secretaris werd ouderling A. G. Bregman (Naaldwijk). Ouderling J. T. van den Berg (Nunspeet), die verschillende keren deel uitmaakte van het moderamen, gaf voorafgaande aan deze stemming aan liever niet meer in het synode­bestuur gekozen te worden gezien zijn leeftijd. Ds. G. J. N. Moens (Lisse) werd derde secretaris.Ouderling S. Boogaard (’s-Gravenpolder) en ouderling K. H. de Heer (Rijssen) werden gekozen tot eerste en tot tweede penningmeester.Namens de roepende kerk van Barneveld-Centrum opende ds. D. de Wit de synode woensdagmorgen in de Westerkerk van de gg Utrecht. Hij mediteerde over Johannes 15:5: „Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” De predikant sprak de wens uit dat de bidstond van dinsdagavond waarin ds. Van Eckeveld voorging en het „zonder Mij kunt gij niets doen” de synodevergadering mag stempelen.2016-09-13-KRK1-kerkbidstond-3-FC-VSynodaal vergaderen in het licht van de Komende

 

Lees hier meer nieuws rond de synode van de Gereformeerde Gemeenten 2016.