Ds. van Eckeveld: Beatrix samenbindend en eenheidzoekend

Bekendmaking aftreden
Ds. Van Eckeveld. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

Ds. J. J. van Eckeveld, synodevoorzitter van de Gereformeerde Gemeenten: „Als ik terugzie op de jaren van het koningschap van Beatrix, dan is mijn waardering voor haar alleen maar toegenomen.

Wat mij getroffen heeft bij haar inhuldiging bijna 33 jaar geleden is, dat zij toen uitsprak dat haar diepste wortels liggen in die bekende regels van ons volkslied: “mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer”. Beatrix heeft toen gezegd, dat het haar gaat om de vraag hoe ze de gemeenschap zou kunnen dienen en hoe ze in deze tijd inhoud zou kunnen geven aan haar taak.

In dat dienen van de gemeenschap van het Nederlandse volk in alle variëteiten is zij erg goed geslaagd. Zij heeft zich doen kennen als een evenwichtige persoonlijkheid. Ze is niet direct een moederfiguur geweest zoals haar moeder, koningin Juliana, maar wel echt koningin. Haar optreden was samenbindend en eenheidzoekend. Ik hoop dat haar opvolger, prins Willem Alexander, als koning in die lijn mag voortgaan.

In deze dagen verdiep ik mij in een publicatie over het Oranjehuis, waarin vanuit de bronnen wordt aangetoond hoe onder de Oranjes in vroeger jaren de vreze des Heeren geleefd heeft. Dat leven met de Heere, zoals het geleefd werd in haar voorgeslacht, wens ik koningin Beatrix in haar levensavond en de Prins van Oranje met prinses Máxima van harte toe.”