Ds. Van de Worp neemt afscheid van hervormd Wezep

De Dorpskerk van Wezep. beeld RD

Ds. C. van de Worp heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente in Wezep, wijk Dorpskerk, in verband met vervroegd emeritaat.

Na toepraken van locoburgemeester L. Vos namens de gemeente Oldebroek, ds. I. Pauw namens de algemene kerkenraad en andere kerkelijke gremia, een zoon van ds. Van de Worp en ouderling-preses R. de Groot namens de kerkenraad van wijk 1, werd de predikant Psalm 86:5 toegezongen. Daarna sprak ds. Van de Worp een dankwoord en bediende hij het Woord uit Mattheüs 17:7 en 8. Het thema van de dienst was ”Jezus alleen”.

Ds. Van de Worp diende achtereenvolgens de hervormde gemeenten van Dussen-Hank (1985), Ede (Sionkerk) (1990) en Wezep (2007).