Ds. Tuinier over McCheyne: Hij was een bruidswerver voor de Bruidegom

Over theologen en predikanten
Ds. Tuinier. Beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt
2

Robert Murray McCheyne werd in mei 1813 (200 jaar geleden) geboren in 
Edinburgh. Zijn lied ”Eens was ik een vreemd’ling, voor God en mijn hart” heeft de harten van velen ingenomen. Ds. D. W. Tuinier, predikant van de gereformeerde gemeente te Aagtekerke, noemt het zijn „lievelingslied.”

Wat was uw eerste kennismaking met McCheyne?

„In mijn kinderjaren maakte het lied ”Eens was ik een vreemd’ling” al diepe indruk op me. De zaken daarin door hem verwoord, gingen voor mij, in de loop van de jaren, steeds meer leven. Met enige regelmaat zing ik het met mijn catechisanten. In mijn studententijd heeft mijn vrouw alle coupletten voor mij geborduurd en ingelijst. Nog steeds hangt het lied boven mijn bureau.”

Wat boeit u in hem?

„McCheyne beschrijft geestelijke zaken duidelijk en helder. Twee dingen vallen mij op in zijn prediking en pastoraat: aan de ene kant zijn grote ernst en priesterlijke bewogenheid met het heil van onsterfelijke zielen. Aan de andere kant de grote liefde voor Zijn Meester om zielen tot Hem te leiden. Hij was een bruidswerver voor de Bruidegom.”

McCheyne werd niet oud. Wat heeft hij in die enkele jaren willen zeggen?

„Hij heeft voluit wet en Evangelie, zonde en genade gepredikt. Centraal staat het vrijmachtige genadewerk van de drie-enige God in het hart van een arme zondaar. De algenoegzaamheid, maar ook de gewilligheid van de Zaligmaker om zondaren met God te verzoenen komt duidelijk in zijn preken naar voren.”

„Ja, hij voelde zich aangetrokken tot het Joodse volk. Omdat hij ervan overtuigd was dat er in Gods Woord beloften staan voor Israël, stimuleerde hij de evangelieverkondiging onder de Joden.”

Leest u met enige regelmaat iets van McCheyne?

„Vrij recent heb ik naar aanleiding van een preekvoorbereiding nog een preek van hem gelezen uit de bundel ”De ark der behoudenis”. Al lezend gaat mijn hart dan branden. Van harte hoop ik dat de christocentrische prediking van deze Godvrezende prediker gelezen en verstaan wordt.”


Lees ook in Digibron:

MacCheyne had warm hart voor jeugd én boodschap aan ouderen (Reformatorisch Dagblad, 28-04-1994)

Boekbespreking over ‘’De Ark der behoudenis’’ (Reformatorisch Dagblad, 11-03-1993)

Ds. Robert Murray MacCheyne (1813-1843) (Daniël, 19-02-1993)

Geschriften van MacCheyne vallen op door hun waarschuwende toon (Reformatorisch Dagblad, 14-08-1992)

Eens was ik een vreemd’ling (Daniël, 02-06-1978)