Ds. T. Overbeeke doet intrede in hervormd Reeuwijk

Ds. T. Overbeeke heeft zondagmorgen intrede gedaan in de hervormde gemeente te Reeuwijk. De bevestigingsdienst had in juni al plaatsgehad. Het uitgangspunt voor de preek was de roeping van Samuël, gekoppeld aan Openbaring 3:20. Aan het einde van de preek vertelde de predikant hoe God hem tot het predikambt riep vanuit Mattheüs 24:45.

De nieuwe predikant werd toegesproken namens de beroepingscommissie. Ds. F. J. M. van Veldhuizen uit Sluipwijk heette ds. Overbeeke welkom namens de classis Zuid-Holland-Noord en de Reeuwijkse kerken.