Ds. Schultink voorzitter synode Gereformeerde Gemeenten in Nederland

De synode werd gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld. beeld ANP, Rob Engelaar

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) vergaderde woensdag onder leiding van ds. A. Schultink uit Rhenen in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld.

De predikanten van de GGiN vervullen deze taak bij toerbeurt.

Ds. A. Geuze uit het Canadese Chiliwack opende de vergadering woensdagmorgen met een meditatie over Hooglied 2 vers 2: „Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.”

Tot moderamenleden werden gekozen ds. J. Roos, ds. O.M. van der Tang, ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk) en ouderling W.A. Barth (’s Gravendeel). Ouderling R. A. van der Garde (Opheusden) was scriba-questor, ouderling M. W. Stouten (Terneuzen) tweede scriba.