Ds. Schultink neemt afscheid van ggiN Rhenen

Ds. A. Schultink. beeld Sjaak Verboom

Ds. A. Schultink heeft zondagavond afscheid genomen als predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen. Hij heeft deze gemeente bijna vijf jaar gediend. De predikant gaat met emeritaat.

De tekst waarmee ds. Schultink afscheid nam, was uit Mattheüs 28:20: „En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” Het thema van de preek was: ”Een Paasbelofte”.

Na de dienst werd de predikant toegesproken door ouderling J. van der Tang namens kerkenraad en gemeente. De gemeente zong de predikant toe uit Psalm 71:6.