Ds. Reinders doet intrede in hhg Katwijk aan Zee

Ds. B. Reinders (archieffoto). beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. B. Reinders is woensdag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) Katwijk aan Zee, wijkgemeente Elim. Hij stond in de gemeente Korendijk.

De bevestigingsdienst werd geleid door de oud-predikant van de gemeente, ds. A. Vlietstra uit Harskamp. Hij preekte over Jeremia 15:19 midden: „En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn.” Het thema was: ”Gods opdracht om het kostelijke van het snode te scheiden”, onderverdeeld in: 1 De aangesprokene in deze opdracht, 2 De prediking volgens deze opdracht en 3 De drijfveer achter deze opdracht.

In de intrededienst sprak ds. Reinders naar aanleiding van Jesaja 30:20 en 21. Het thema van de preek was: ”Een heilrijke belofte voor Sion”, met als punten: 1 Een wonderlijke onderhouding, 2 Een voortdurend onderwijs, 3 Een noodzakelijke leiding.

Na de preek werd ds. Reinders toegesproken door burgemeester C. Visser namens de burgerlijke gemeente, door ds. M. A. Kempeneers namens het interkerkelijk beraad van kerken, door ds. P. den Ouden namens de centrale kerkenraad en classis West en ten slotte door ouderling C. H. Jonker namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente zong de nieuwe predikant Psalm 20:1 toe, waarna ds. Reinders voor de eerste maal als eigen herder en leraar de zegen op de gemeente legde.

---

Lees ook in Digibron:

Bevestiging en intrede ds. B. Reinders te Korendijk (Reformatorisch Dagblad, 26-05-2015)

Afscheid ds. B. Reinders van Staphorst (Reformatorisch Dagblad, 12-05-2015)

Ds. B. Reinders doet intrede in Staphorst (Reformatorisch Dagblad, 18-06-2009)

Ds. B. Reinders neemt afscheid van Harskamp (Reformatorisch Dagblad, 11-06-2009)

Ds. B. Reinders doet intrede in Harskamp (Reformatorisch Dagblad, 26-11-2004)

Ds. B. Reinders neemt afscheid van Maartensdijk (Reformatorisch Dagblad, 18-11-2004)

Kand. Reinders bevestigd in herv. Maartensdijk (Reformatorisch Dagblad, 03-06-1999)