Ds. P. van Zonneveld (CGK) in Doornspijk ter aarde besteld

Ds. P. van Zonneveld. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. P. van Zonneveld is zaterdag in Doornspijk ter aarde besteld. De christelijke gereformeerde emeritus predikant overleed vorige week vrijdag op 88-jarige leeftijd.

In de rouwdienst in de hervormde kerk, voorafgaande aan de begrafenis, sprak ds. B. L. C. Aarnoudse over 1 Timotheüs 1:15: „Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.” De predikant uit Doornspijk wees erop dat deze tekst de kern van het Evangelie is. „Gods Woord is een betrouwbaar Woord, daar kunnen we op aan. Dit Woord is ontdekkend, vermanend, onderwijzend en vertroostend. Gods Woord te verkondigen was de begeerte van de overledene.”

Op de begraafplaats sprak ds. Aarnoudse nog een kort woord en las hij de Apostolische Geloofsbelijdenis. Vervolgens sprak ds. R. Veldman als schoonzoon over Filippenzen 1:21: „Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.” Namens de familie sprak hij een dankwoord uit en liet hij zingen Psalm 89:7 en 8.

In de hervormde kerk werd de begrafenis afgesloten door ouderling R. Jonkers met het lezen van enkele verzen uit 1 Korinthe 15.

---

Lees ook:

CGK-emeritus ds. P. van Zonneveld (88) overleden (Reformatorisch Dagblad, 29 april 2017)