Ds. P. Mulder preses GG-synode

Synode GG 2019
Ds. P. Mulder. beeld Sjaak Verboom

Ds. P. Mulder is woensdagochtend verkozen tot preses van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten.

De predikant van de gemeente te Tricht-Geldermalsen werd in één stemronde met 25 van de 40 stemmen verkozen tot voorzitter van de vergadering van het kerkverband. Tweede voorzitter (assessor preses) werd ds. A. Schreuder (Beekbergen) in één stemming.

In één stemronde werden gekozen als eerste secretaris (scriba) ds. G. J. N. Moens (Lisse) en als tweede secretaris ouderling A. G. Bregman (Naaldwijk). Voor de verkiezing van een derde scriba waren twee stemronden nodig, waarna ds. J. M. D. de Heer (Middelburg-Centrum) werd verkozen.

Eerste penningmeester (quaestor) werd ouderling K. H. de Heer (Rijssen-West), tweede penningmeester ouderling S. Boogaard (’s-Gravenpolder).

synode

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Bemoediging

Ds. A. P. Baaijens, predikant van de gereformeerde gemeente te Aagtekerke (de roepende kerk), sprak in zijn openingswoord over Mattheüs 28:16-20. Hij wees erop dat Christus tot de discipelen komt, bemoedigende woorden spreekt en hun een opdracht geeft. „Wat een wonder. Alles gaat van Hem uit. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat zou het groot zijn als ook tijdens de synodale vergadering ervaren mag worden dat Christus als Koning van de kerk tot ons komt, waar we ook om hebben gebeden.”

Ds. Baaijens haalde ook aan dat de synode voor het eerst in Gouda plaatsheeft en niet, zoals sinds 1971 het geval was, in de Utrechtse Westerkerk. De stad waarin vergaderd wordt is echter niet het belangrijkste, stelde ds. Baaijens. „De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden.”

De synode vergadert woensdag en donderdag. Ook in oktober en januari staan vergaderdagen gepland.