Ds. P. Drost bevestigd in Oostenrijkse Graz

Ds. P. Drost werd zondag bevestigd als predikant in het Oostenrijkse Graz. beeld Christina Grimmon

Ds. P. Drost is zondag in de Oostenrijkse stad Graz bevestigd tot predikant van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Hij was verbonden aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Delfzijl.

Het thema van de eredienst luidde: ”De heilige God zendt zijn bode”. De Schriftlezing was uit Jesaja 6. De vader van ds. Drost, ds. H. Drost, hield de bevestigingspreek over Jesaja 6:8a: „Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan?”

Aan de handoplegging namen deel: ds. R. Mayer (Rankweil), ds. K. Rozema (gemeentestichtingsproject Innsbruck), ds. B. Hunter (Wenen), ds. T. Reiner (Winterthur), ds. K. H. Bogerd (Wouterswoude) en ds. H. Drost (vrijgemaakt gereformeerd emeritus predikant te Zwijndrecht).

Hiermee werd ds. P. Drost bevestigd tot predikant van het gemeentestichtingsproject in Graz. De tekst voor de intredepreek was Jesaja 6:8b: „Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen.”

Na de eredienst werd ds. P. Drost toegesproken door ouderling T. Wildeman (scriba gkv in Delfzijl) en Christina Grimmon van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO). Ds. Mayer las een brief voor van Hans ten Klooster van de stichting In de Rechte Straat (IRS). De SSRO en de IRS steunen het gemeentestichtingsproject in Graz.

De ERKWB is een gereformeerde kerk die zich baseert op de Westminster Confessie.