Ds. O. M. van der Tang leidt bidstond synode GGiN

De synode werd gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld. beeld ANP, Rob Engelaar

„Het moment is aangebroken om openbare schuldbelijdenis te doen.” Zo begon ds. O. M. van der Tang dinsdagavond de bidstond voor de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN).

De predikant uit Alblasserdam noemde als thema voor de dienst: ”Daniëls bidstond”. Dit naar aanleiding van Daniël 9 vers 1 tot en met 19 waarin Daniël zijn schuld en dat van het volk Israël belijdt. De twee aandachtspunten waren: ”De smeekbede van een schuldige bidder” en ”de pleitgrond van een gelovige bidder”.

Ds. van der Tang vroeg zijn hoorders: „Hoe zouden we een zegen voor de synode kunnen vragen als we niet eerst onze schuld belijden voor de Heere? Als we niet eerst tot Hem naderen als degenen die de vloek verdiend hebben? Zou het niet gepast zijn om eerst openbare schuldbelijdenis te doen?”

Belofte

Als er iemand geweest is, die dat gedaan heeft, dan was het Daniël wel, zo zei ds. Van der Tang. De profeet leest in Jeremia 25 de belofte dat de Heere het Joodse volk na zeventig jaar ballingschap terug zal brengen naar Israël.

„Waar brengt dat Daniël? Springt hij op van vreugde? Nee, hij komt met deze Goddelijke belofte in de schuld.”

Wat een verootmoedigend en beschamend voorbeeld is Daniël voor ons als leden, ambtsdragers en geroepen leraars van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Daniël wist: Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. De schuld moet eerst vereffend worden voordat er sprake kan zijn van wederkeer.

Als Daniël niet merkt dat de Heere hem gehoord heeft, klinkt vers 19, de kerntekst van de dienst: „O Heere, hoor! O Heere, vergeef! O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.”

Ds. van der Tang: „Er zijn zorgen in het kerkelijke en ambtelijke leven en in de gezinnen. Wie roept net als Daniël uit: „O Heere, hoor! o Heere, vergeef!”

Kanttekening

Bij het tweede aandachtspunt, ”de pleitgrond van een gelovige bidder”, wees ds. Van der Tang op kanttekening 41 bij vers 16 waar het gaat over de gerechtigheden des Heeren. „Maar Heere vergeet ook dat deel uwer gerechtigheden niet, waardoor Gij alle boetvaardigen houdt hetgeen Gij hun uit genade beloofd hebt.”

Uit de nachtgezichten van Daniël, bijvoorbeeld in Daniël 7 vers 13, valt duidelijk op te maken dat Daniël de Messias kent. „Daniël geloofde: Die Vorst Messias zal komen om onze ongerechtigheid te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen.

Bede

Over het tweede deel van de kerntekst zei de predikant onder andere dat het volk van God Daniël wel eens nabidt: „Het is uitgesloten dat U het om onzes wil doet. Doe het dan om Uws Zelfs wille. Zou dat niet onze bede moeten zijn aan de vooravond van de synode?

Zouden we niet jaloers moeten zijn op het geestelijk leven van Daniël? Dat hij temidden van een volk dat het verzondigd heeft, op zijn knieën mocht komen om te wenen over zijn zonden en de zonden zijns volks. Wij hebben altijd te grote gedachten van onszelf en te kleine gedachten van de Heere. Daniël niet. Mocht het ons gegeven worden om te bidden zoals Daniël deed, te pleiten zoals Daniël deed.

Winterdijk

Tijdens de bidstond is er een collecte gehouden voor Huize Winterdijk. Daar is onlangs de bliksem ingeslagen met een schade van zo’n 160.000 euro tot gevolg.

Lees in Digibron de verslagen van de vorige bidstonden:

„Vrije genade duldt geen werk van mensen” - Ds. M. Krijgsman spreekt op bidstond voor synode GGiN in Barneveld (Reformatorisch Dagblad, 14-06-2017)

„Leeuw uit Juda’s stam heeft overwonnen” - Ds. Weststrate gaat in Barneveld voor in bidstond synode GGiN (Reformatorisch Dagblad, 08-06-2016)

Een geloofslachen: Hij blijft Dezelfde - Ds. Roos gaat in Barneveld voor in bidstond synode GGiN (Reformatorisch Dagblad, 10-06-2015)

Synodebidstond GGiN: oproep tot waken - bidstond 2014 door ds. A. van Voorden (Reformatorisch Dagblad, 18-06-2014)