Ds. Moens: Wat heeft afwezigheid zendingspredikant GG te zeggen?

GG-synode 2016
beeld RD, Anton Dommerholt

Wat heeft het de Gereformeerde Gemeenten (GG) te zeggen dat ze al jaren geen zendingspredikant meer hebben? Die vraag wierp ds. G. J. N. Moens, voorzitter van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), donderdag op tijdens de synodevergadering van de GG in Utrecht.

Ds. Moens (Lisse) noemde het „smartelijk” en „beschamend.” „De Heere geeft ons de opdracht: „Gaat dan heen, onderwijst al de volken.” We hebben vijftig, zestig predikanten die in ons land bezig zijn, maar niet één zendingspredikant.”IMG_8047Vijf deputaatschappen GG presenteren magazine ZoutSynodepreses ds. J. J. van Eckeveld vroeg zich af of het ontbreken van zendingspredikanten geen symptoom is van een „slapende kerk. Laat het een zaak van zelfonderzoek zijn.” De synode sprak de hele donderdagmorgen over het rapport van het deputaatschap voor de zending.Ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen) vroeg of er in Oost-Azië en Guinee vrucht is op het zendingswerk. Ds. Moens gaf aan dat het werk in Oost-Azië soms moeilijk is. „Een zendingswerker daar zei echter: „Elke dag dat ik in het land mag blijven en mijn werk kan doen is er één.” Deze mensen leven met deze spanning. Het gaat niet om onveiligheid, maar ze lopen voortdurend met de vraag of ze een visum kunnen houden.” De predikant merkte op dat de verschillen qua vrijheid voor christenen in Oost-Azië per regio groot zijn. Ds. F. Mulder (Rhenen) vroeg tijdens de vergadering aandacht voor heldere afspraken rond de veiligheid van zendingswerkers.In Guinee is het volgens ds. Moens „verwonderlijk” hoe vaak het mogelijk is moslims uit de Bijbel te onderwijzen. „Maar als iemand echt christen wordt, is het net zo moeilijk als op de andere zendingsvelden. De Heere doet met het zendingswerk wat hem behaagt, dat geeft ook een stukje rust.”Synode_GG-9-dagkr-ASite met vertaalde werken gereformeerde theologie onlineDs. G. J. van Aalst vroeg of er afspraken zijn over de duur van uitzending van zendingswerkers „gezien de grote investeringen die worden gedaan voor cultuur- en taalstudie.”Het vinden van ambtsdragers in Ecuador blijft moeilijk. „Dat gaat me aan het hart”, zei ouderling J. T. van den Berg (Nunspeet). De synode sprak daarna over de problemen rond gemeentestichting en wanneer de tijd daar rijp voor is. Ds. Moens: „We zien er naar uit dat daar weer een zelfstandige kerkenraad mag komen.”Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de zusterkerken van de GG in Nigeria en Papoea (Indonesië) gaven weer hoe zij omgaan met de vorming van nieuwe gemeenten als er vrucht is op het evangelisatiewerk vanuit deze kerken. De predikant uit Papoea gaf aan dat bij gemeentestichting voorzichtigheid belangrijk is en „wijsheid van de Heere.”Ds. N. I. Ude van de zendingskerk in Nigeria vroeg om zoveel mogelijk van de „rijke gereformeerde traditie” die Nederland kent ook te ontsluiten voor de kerk in Nigeria. „Dat hebben we nodig.” De meeste theologie uit het verleden is in het Nederlands geschreven, dat maakt gebruik nu niet mogelijk. Ouderling J. H. Doeven (Houten) en ds. C. Sonnevelt (Krabbendijke) riepen op om op dit verzoek in te gaan en te kijken of de GG op dit punt kunnen helpen. Ds. Moens benadrukte dat het verzoek „een onderstreping is van een van de speerpunten van ons zendingswerk.”Ds. D. de Wit (Barneveld-Centrum) wees op de website biblicalreformedbooks.com die woensdag online is gegaan. Op de site staan Engelstalige uitgaven van gereformeerde theologie. „De vraag hiernaar klinkt breed.”Ds. P. Yare (Indonesië) vertelde de synodeleden dat ook in Papoea de moderne media grote invloed hebben. Ook zijn er zorgen over alcoholisme en hiv/aids. „De kerk doet er alles aan om jonge mensen voor te lichten, ook op catechisatie. Verder geven we het in de hand van de Heere.” Ds. P. Nekwek noemde voorbeelden van grote invloed van de islam in Indonesië. Ds. Ude sprak zijn zorg uit over de toenemende islamisering nu ook in het zuiden van Nigeria, ondermeer door de bouw van veel moslimsscholen.Ds. W. Harinck (Moerkapelle) lichtte op de synode toe hoe ZGG tot de keuze van Cambodja als nieuw zendingsterrein is gekomen. Het land kent gebieden die nog niet bereikt zijn met de Bijbel. „We hebben iets geproefd van een getraumatiseerd land. Maar ook van een land dat volgezogen wordt met westerse invloeden. Dat is zo arm, zo leeg. Dat greep ons aan.” ZGG verwacht later dit jaar een oproep voor een zendingswerker te kunnen plaatsen.Ds. Moens onderstreepte naar aanleiding van vragen dat ZGG zo veel mogelijk doet om het zendingswerk onder de aandacht van jongeren te brengen.Synodepreses ds. J. J. van Eckeveld opende de tweede synodedag woensdagmorgen met een meditatie over Hooglied 2:8.De synode vergadert 4 en 5 oktober verder in de Westerkerk in Utrecht.