Ds. Moens doet intrede in Meliskerke

Ds. G. J. N. Moens is woensdag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente te Meliskerke. De gemeente was ruim dertien jaar vacant.

Ds. M. J. van Gelder leidde de bevestigingsdienst. Als tekst voor de prediking had hij gekozen Kolossensen 1:19.

’s Avonds deed ds. Moens intrede. Hij bepaalde zijn gehoor bij 1 Korinthe 1:23 en 24, met als thema ”De prediking van Christus, de Gekruisigde”. De punten waren: de inhoud van de prediking, de vijandschap tegen die prediking en de zaligheid door die prediking.

De nieuwe predikant werd toegesproken door ds. J. M. D. de Heer namens de classis Middelburg en de particuliere synode Zuid. Namens de burgerlijke gemeente Veere voerde wethouder W. J. van Tatenhove het woord. Ouderling M. Jacobse sprak de predikant toe namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Moens kwam van Goes.