Ds. Moens doet intrede in gg Lisse

Ds. G.J.N. Moens. Archieffoto RD RD

Ds. G. J. N. Moens is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Lisse. Hiervoor diende hij tien jaar de gemeente Meliskerke.

De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent, ds. G. Heijkamp uit Enkhuizen. Als tekst voor de prediking had deze genomen Handelingen 5:20: „Gaat heen, en staat en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens.” Thema was ”De voortgang der prediking”. Dit werd uitgewerkt in: 1. De opdracht tot de prediking en 2. De inhoud van die prediking.

Aan het eind van de dienst verwoordde ds. Heijkamp de grote vreugde in de gemeente van Lisse en binnen de classis. Gedurende de vier jaar dat Lisse (na het vertrek van ds. C. Neele) vacant was, was ds. Heijkamp de enige predikant in de classis Amsterdam.

In de intrededienst, woensdagavond, preekte ds. Moens over Psalm 85:8: „Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil.” Thema was ”Een bede om de gunst van de HEERE”, nader verklaard in 1. Bede of de HEERE Zijn gunst wil tonen, en 2. Bede of de HEERE Zijn heil wil geven.

Na de dienst werd ds. Moens toegesproken door ds. G. W. S. Mulder uit Zoetermeer namens de classis Amsterdam en de particuliere synode Noordwest.

Ouderling J. B. K. Lanser sprak namens de kerkenraad en gemeente een welkom uit.


Lees ook:

Ds. G. J. N. Moens

Intrede ds. G.J.N. Moens te Meliskerke (De Saambinder, 04-08-2005)

Verslag bevestigingsdienst ds. G.J.N. Moens te Meliskerke (De Saambinder, 04-08-2005)

Ds. Moens neemt afscheid van Goes (Reformatorisch Dagblad, 09-06-2005)

Verslag bevestiging en intrede kand. G.J.N. Moens te Goes (De Saambinder, 28-11-1996)