Ds. Meeuse voor Koinonia: Alleen psalmen in eredienst

Zang en eredienst
Foto RD

LIENDEN. In de eredienst mogen alleen psalmen worden gezongen, aldus ds. C. J. Meeuse. „Het principe is dat alles met orde en stichting moet geschieden. Nooit mag het zingen of spelen een bron van ergernis of twistpunt worden.”

De predikant van de gereformeerde gemeente te Goes sprak zaterdag in Lienden voor de interkerkelijke studievereniging Koinonia over ”Psalmen zingen – psalmberijmingen en de plaats van de psalmen in de eredienst”. Hij begon zijn lezing met de constatering dat de psalmen als religieuze poëzie in de huidige cultuur nagenoeg verdwenen en verdrongen zijn. Dat was in vorige eeuwen wel anders, toen de psalmen ook in de algemene cultuur een plaats hadden.

Waarom psalmen in de eredienst? vroeg ds. Meeuse de ongeveer vijftig belangstellenden. „Wel, simpel omdat de psalmen uit de Bijbel komen en door God Zelf zijn aangereikt.”

De Goese predikant ziet een wezenlijk onderscheid tussen de psalmen en het geestelijke lied: de psalmen zijn geïnspireerd; geestelijke liederen op z’n best geïllumineerd. „Alleen de Bijbeltekst is geheel door God geïnspireerd, maar bij elke psalmberijming –hoe dicht die ook bij de grondtekst aansluit– zijn er toch altijd, vanwege de eisen voor de versvorm en het rijm, woorden aan toegevoegd”, aldus ds. Meeuse, die zelf een psalmberijming maakte en als ervaringsdeskundige sprak. Hij noemde Psalm 1:4 uit de berijming van 1773 als voorbeeld van een vers dat de toets van Gods Woord niet kan doorstaan.

Principieel is er niets tegen op het berijmen van andere Schriftgedeelten, zei hij verder. „Maar niet om die te zingen in de eredienst, want er moet orde zijn.”

Aan de inzetting van Calvijn en latere gereformeerde synodes om uitsluitend psalmen te zingen dient naar zijn stellige overtuiging niet te worden getornd. „De kerkgeschiedenis laat vele pogingen zien om ketterijen via de gezangen in te voeren. Rechtzinnigen hebben het vrije lied altijd buiten de erediensten gehouden.”

Ds. Meeuse gaf een overzicht van vele Nederlandse psalmberijmingen vanaf Datheen. Principieel is er volgens hem niets tegen op ritmisch zingen, maar vanwege de nagalm in de kerken werd het zingen op hele noten gebruikelijk.

De predikant hield ten slotte een krachtig pleidooi om alle psalmen te leren, te beginnen bij de kleine kinderen. „De artikelenserie ”Onbekende psalmen” in het Reformatorisch Dagblad was dan niet nodig geweest.”


Lees ook

Ds. Meeuse wil zuivere vertolking van Bijbelse psalmen bieden

Ds. C. J. Meeuse: Ik wil met mijn berijming geen onrust zaaien

Ds. Meeuse dicht 42 Bijbelse gezangen


Correctie

Ds. C. J. Meeuse heeft in zijn lezing voor Koinonia (RD 12-5) niet gezegd dat rechtzinnigen het vrije lied altijd buiten de eredienst hebben gehouden. Onder meer Luther en de Strict Baptistgemeenten hante(e)r(d)en vrije liederen naast de psalmen.