Ds. M. Karens 25 jaar predikant

Ds. M. Karens. beeld RD, Henk Visscher

Ds. M. Karens is zaterdag 25 jaar predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Martinus Karens werd op 31 augustus 1946 geboren te Zoetermeer. Hij werkte als drogist in zijn geboorteplaats en als docent godsdienst aan scholengemeenschap de Driestar in Gouda.

In 1990 werd hij toegelaten tot de studie aan de Theologische School in Rotterdam. Vier jaar later bevestigde zijn vader, ds. J. Karens, hem als predikant in de gereformerde gemeente van Werkendam. Dit zou zijn enige gemeente zijn.

Begin 2018 ging ds. Karens met emeritaat. Hij was secretaris van het curatorium van de Theologische School en is onder meer actief voor de stichting Dovenzorg.

De predikant is getrouwd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Na zijn emeritaat ging hij met zijn vrouw in Middelburg wonen.