Ds. M. C. van Pelt neemt afscheid van Kralingen-West

Ds. M. C. van Pelt heeft zondagmorgen afscheid genomen van de protestantse gemeente Kralingen-West te Rotterdam.

De preek, over 2 Timotheüs 4, had als thema: ”Kerk van Christus door alle mensen heen”. „Paulus noemt in zijn brief aan Timotheüs een rijtje namen. Hij leert ons hiermee dat de gemeente van Christus bestaat uit de mensen die zich daarvoor inzetten. Zij zijn met elkaar verbonden in de naam van Christus.” Na de preek werd ds. Van Pelt toegesproken door ds. I. Hogeweg namens de classis, de werkgemeenschap, de algemene kerkenraad en de protestantse gemeente Kralingen-Oost. Ook werd de predikant toegesproken door S. Kruisman, voorzitter van de kerkenraad. Ds. Van Pelt vertrekt naar wijkgemeente Goede Herderkerk te Ridderkerk.