Ds. Labee op evangelisatiedag: Gereformeerde Gemeenten moeten meer uit isolement komen

Ds. Labee. beeld André Dorst André Dorst

De leden van de Gereformeerde Gemeenten moeten meer uit hun isolement komen en in contact treden met de wereld om hen heen. Dat stelde ds. B. Labee zaterdag in Gouda op de landelijke dag van de evangelisatie.

De bijeenkomst werd gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda. Er waren veel meer bezoekers dan vorig jaar: 280 tegen 160. Het thema was: ”Wat moet ik zeggen? In gesprek met onze onkerkelijke naaste”.

De noodzaak van dat gesprek leeft volgens ds. Labee wel degelijk, maar het gesprek zelf komt nog te weinig van de grond. „We hebben lange tijd in het isolement onze kracht gezocht. Maar we waren ook druk met onszelf. Vaak waren we salonchristenen. De neiging bestond om naar binnen gericht te zijn, terwijl de evangelisatietaken waren uitbesteed aan evangelisaties.”

De Veenendaalse predikant vindt het tijd worden om uit de comfortzone te komen. Christenen leven in een land waar de ontwikkelingen op het gebied van de secularisatie razendsnel gaan en waar de invoering van de participatiesamenleving en de komst van de vluchtelingen allerlei zaken veranderd hebben. „Het is mijn verlangen dat de Heere de achterban mobiliseert”, zei de voorzitter van het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. Labee mediteerde over 1 Petrus 3:15, waar het gaat over het bereid zijn tot het afleggen van verantwoording aan anderen. Dat gebeurt zelfs niet altijd door predikanten als het om de pers gaat, zei ds. Labee. Hij haalde een voorbeeld aan van de mazelenepidemie in 2013 en 2014. „Tijdens die epidemie werd ik door een journalist gebeld om uitleg. Toen ik daar positief op in ging, zei die: „Ik heb er vijftien gebeld die niet wilden.” Dat doet pijn. We hebben niets te verbergen.”

Bij dat spreken met de naaste is het niet direct de bedoeling om te praten over leerstukken, aldus ds. Labee. „Het gaat om het getuigen van de grond van de hoop, Jezus Christus. Het hoeft geen mooi verhaal te zijn.” Tact is belangrijk, vindt hij. Het voorlezen van de Bijbel in het winkelcentrum van Veenendaal, zoals de predikant dat eens meemaakte, hoort daar volgens hem niet bij.

Wat ds. Labee wel waardeert, is als mensen door hun levenswandel respect afdwingen. Hij vertelde over een vrouw die een goed contact had met een onkerkelijk buurvrouw, maar die niet over het Evangelie durfde te praten. Toen de buurvrouw ging verhuizen, gaf ze een Bijbel en excuseerde ze zich dat ze niet eerder over de Bijbel had gepraat. De ander zei: „Dat hoeft ook niet, want jouw leven straalt iets uit. Wat heb je dat ik mis?”

Een van de zes workshops ging over het in contact komen met de buren. Workshopleider Bertine Vermeer, die evangelisatiewerk doet in Leidsche Rijn, zei zelf regelmatig contact te hebben met haar buurvrouw, ook over het christen zijn.

Vermeer vindt het belangrijk om de ander te zien als mens en niet alleen te kijken naar de verschillen. Overeenkomsten bieden juist aanknopingspunten voor een gesprek. Verder vindt ze het geven van een positief voorbeeld en wederkerigheid in relaties belangrijk en komen de begrippen eerlijk en uitnodigend in haar evangelisatiewoordenboek voor.

Vermeer heeft meegewerkt aan de 32 pagina’s tellende brochure ”Een leesbare brief”, waarin allerlei zaken over evangelisatie aan de orde komen. G. Geijtenbeek, algemeen secretaris van het deputaatschap evangelisatie, reikte het eerste exemplaar uit aan Lana Kooijman, die in loondienst is bij het deputaatschap. Kooijman deelde mee dat het gaat om een eerste aanzet. Er wordt gewerkt aan een cursus voor kerkenraden en evangelisatiecommissies.