Ds. Kempeneers: Over verkiezing beter zingen dan discussiëren

Synode van Dordrecht
beeld Cees van der Wal
6

De remonstranten in de zeventiende eeuw waren heel wat rechtzinniger dan die van nu. Ze hadden het nog over de verkiezing en waren bezorgd om de eeuwige dingen, aldus ds. M. A. Kempeneers. „Dat hoor je nu niet meer.”

De christelijke gereformeerde predikant uit Katwijk sprak zaterdag op de ambtsdragersconferentie van stichting Bewaar het Pand in Sliedrecht. Voor de ongeveer zeventig ambtsdragers sprak hij over de Dordtse Leerregels en het ambtelijk leven.

Volgens de predikant zijn de Dordtse Leerregels volgens velen achterhaald. Jongeren hebben heel andere vragen. „Als ambtsdragers hebben wij te waken over het pand aan ons toebetrouwd, waarvan Paulus aan Timotheüs schreef. Als een kapitaal dat niet in waarde verminderd”, aldus ds. Kempeneers.

Of zoals ds. P. Roos, die ds. M. Tanis als voorzitter van de stichting Bewaar het Pand verving, in zijn openingswoord zei: „De schatten van het Evangelie zuiver bewaren.”

Ds. Kempeneers schetste in grote lijnen de leer van de remonstranten: God heeft de zaligheid verworven en de mens moet die aannemen en geloven. God wacht dus af wie er gaat geloven. De zaligheid ligt dus bij de mens.

De Dordtse synode stelde daar de gereformeerde leer tegenover. De soevereine verkiezende genade van God, dat het hart is van de gereformeerde leer, mocht niet verdwijnen. De remonstranten zagen niet de diepte van de val van de mens, terwijl de gereformeerde leer de mens ziet als geestelijk dood. „De mens van vandaag kan niet hebben dat hij over de zaligheid geen invloed heeft”, aldus de predikant.

Hij hield de ambtsdragers voor dat in elk hoofdstuk van de Dordtse Leerregels een weg bewandeld wordt die bij de verkiezing uitkomt. Er wordt niet begonnen met de verkiezing, maar bij de zondeval. De mens heeft met God gebroken. In die geestelijke doodstaat komt God met een welmenend aanbod van genade. De mens wil daar van nature niet aan, omdat hij onmachtig zou zijn om dat aan te nemen. „Vruchten van onmacht groeien echter aan de boom van de onwil”, aldus de predikant uit Katwijk. „Voor de remonstranten is het toppunt van domheid als je niet gelooft. Ze spreken over Christus, maar verklaren niet hoe Hij aan hun harten is geopenbaard. Ze geven hoog op van een overwinningsleven maar hebben de kruitdampen van de strijd niet geroken.”

Wat kunnen wij als ambtsdragers daar tegen doen? Volgens ds. Kempeneers moeten ambtsdragers zelf overtuigd zijn van de leer van Dordrecht en die bevindelijk leren doorleven. Verder moeten ambtsdragers geen verwachting van zichzelf hebben, maar het van het Woord verwachten. Ook moeten ambtsdragers besef hebben van hun grote verantwoordelijkheid en de oude gereformeerde beginselen van woorden voorzien die de mensen van deze tijd begrijpen. Verder moeten ambtsdragers waken niet te veel te gaan discussiëren. „Over de verkiezing kun je beter zingen.”