Ds. Kant: We moeten Israël blijven steunen

Ds. C. G. Kant. beeld RD

Ds. C. G. Kant neemt zondag afscheid van de gereformeerde Vredeskerk in Katwijk. Hij wordt directeur van Christians for Israel International (CfII). „Israël is het volk van God en dat blijft het.”

Deze stichting is ontstaan vanuit Christenen voor Israël, in 1979 opgericht door zakenman Karel van Oordt en een aantal vrienden. De toenemende buitenlandse contacten leidden in 1998 tot de oprichting van CfII. Inmiddels zijn er tientallen afdelingen over de hele wereld, onder meer in België, Duitsland, Engeland, Denemarken, Oostenrijk, Roemenië, Brazilië, Uganda, Australië en Nieuw-Zeeland.

CfII helpt christenen in die landen met de bewustwording van de plaats van Israël, zegt ds. Kant. „Ds. W. J. J. Glashouwer reist de wereld over om christenen te steunen. Ik zal in de toekomst ook van tijd tot tijd in het buitenland zijn om lezingen te houden en christenen te helpen met het opzetten van een Israëlorganisatie. Een deel van de tijd zal ik op het kantoor in Nijkerk te vinden zijn om samen met anderen inhoudelijke zaken te doordenken.”

Wat is de boodschap van CfII?

„Het unieke verlossingswerk van Christus staat boven alles. Het heil gaat niet buiten Hem om. Er is geen tweewegenleer. Jezus is de Messias voor Israël. In het contact met Joden kan zendingsdrift echter irritatie opleveren. We willen vooral getuigen van onze liefde voor Israël en het Joodse volk, vanuit de Bijbel. Dat volk en dat land moeten we blijven steunen.”

Hoe vaak bent u in Israël geweest?

„Vijftien keer. Ik ga om de twee jaar met een bus vol gemeenteleden. Dan bezoeken we de belangrijkste plaatsen, zoals Jeruzalem met de Klaagmuur en de Graftuin, en het Meer van Galilea.”

Waarover preekt u zondag?

„Dan preek ik over Jesaja 61, hetzelfde hoofdstuk waarover Jezus preekte in de synagoge van Nazareth. Ik zal het dan ook hebben over het vervolg: dat de verwoeste plaatsen opgebouwd zullen worden. Vanuit het Nieuwe Testament wil ik spreken over de Lofzang van Simeon uit Lukas 2:32, waar Jezus genoemd wordt als een Licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël.”