Ds. J. Slager bevestigd als predikant van ICF in Delft

De Nieuwe Kerk te Delft. beeld RD, Henk Visscher
2

Ds. J. Slager is zondagmiddag in de Nieuwe Kerk in Delft bevestigd als predikant van de International Christian Fellowship (ICF) in Delft. Hij vervult daarmee de vacature van ds. N. Tramper, die in september met emeritaat ging.

Ds. Slager werd bevestigd door zijn voorganger, die preekte uit Mattheüs 9:35-38, met als thema: ”Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal.” Bij de bevestiging was ook ds. H. J. Roosenbrand betrokken van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Delft, waarmee de protestantse gemeente samenwerkt in het kader van ICF-Delft. Na de bevestiging preekte ds. Slager over Mattheüs 5:13-16, met als thema: ”Gij zijt het licht der wereld.” Hij werd namens ICF en de algemene kerkenraad toegesproken door ouderling Henk Polinder van ICF-Delft.