Ds. J. Noordam neemt afscheid van Kollum

Ds. J. Noordam heeft zondag afscheid genomen van de sectie De Kandelaar in Kollum, de groep van hervormd-gereformeerde gemeenteleden binnen de protestantse gemeente.

Ds. Noordam was sinds mei 2008 werkzaam voor de hervormd-gereformeerde kerkgemeenschap De Kandelaar. Deze ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw uit de hervormde evangelisatievereniging op gereformeerde grondslag, die in de jaren veertig werd opgericht. Sinds 2004 maakt De Kandelaar deel uit van de protestantse gemeente van Kollum, per 1 januari is zij volledig geïntegreerd in deze gemeente.

Ds. Noordam las als Schriftgedeelte Openbaring 5 en 19:6-10. Als tekst voor de verkondiging koos hij Openbaring 5:5 en 6: „Zie, de Leeuw… en ik zag, en zie: een Lam als geslacht.”

Na de dienst werd het predikantsechtpaar toegesproken door J. M. Plantinga namens het bestuur van de evangelisatievereniging op gereformeerde grondslag en door ouderling Chr. Samuelsz namens de gemeente en de kerkenraad van de protestantse gemeente van Kollum.

Sinds 1 januari dit jaar is aan ds. Noordam vervroegd emeritaat verleend. Hij nam op zondag 19 februari afscheid van de Kapelgemeente in Drachten, waaraan hij sinds januari 2005 als parttimepredikant verbonden was.

Lees ook

Ds. J. Noordam neemt afscheid van hervormde wijkgemeente Drachten (RD.nl, 20-02-2017)

Ds. J. Noordam doet intrede in Drachten (Reformatorisch Dagblad, 24-01-2005)

Ds. J. Noordam neemt afscheid van Nieuwerkerk a/d IJssel (Reformatorisch Dagblad, 10-01-2005)

Drs. J. Noordam doet intrede in Nieuwerkerk (Reformatorisch Dagblad, 22-03-1993)