Ds. H. Paul begraven in Moerkapelle

Ds. H. Paul. beeld Henk Visscher

Ds. H. Paul, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, is dinsdag in Moerkapelle ter aarde besteld.

Prof. dr. M. J. Paul, de oudste zoon van ds. H. Paul, sprak voorafgaand aan de rouwdienst namens de familie een dankwoord. Ook gaf hij een korte terugblik op het leven van zijn vader.

Tijdens de dienst ging emeritus predikant en vriend van de overledene ds. J. Driessen voor. Hij sprak over Openbaring 14:13: „En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.”

Ds. Paul werd ter aarde besteld op begraafplaats Westhage in Moerkapelle. Op de begraafplaats sprak ds. G. W. S. Mulder, hulpconsulent van de gereformeerde gemeente van Moerkapelle, over de „geestelijke nalatenschap van de overledene.” Die zag ds. Mulder verwoord in Romeinen 8:38-39: „Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.” De plechtigheid werd afgesloten met het zingen van Psalm 68:2.

Ds. Paul overleed onverwachts op woensdag 10 juli. Hij werd begraven op de dag dat hij 91 jaar zou zijn geworden.