Ds. H. Korving (CGK) veertig jaar predikant: „De vrucht is voor de Landman”

Ds. H. Korving. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. H. Korving is veelzijdig: hij preekt en spreekt, reist en schrijft. De predikant wordt voortgedreven door de Bijbelse woorden over de dwaasheid der prediking. „Die zijn in mijn ziel gegrift.” Op zaterdag staat de christelijke gereformeerde predikant van Urk veertig jaar in het ambt.

Vlakbij het gemeentehuis aan de Urker Singel staan vijf kerken: de Nederlands gereformeerde Jeruzalemkerk, de oudgereformeerde Jachin Boazkerk, de Sionkerk van de gereformeerde gemeente, de Menorahkerk van de gereformeerde gemeente in Nederland en de christelijke gereformeerde kerk De Schuilplaats. Vanuit zijn woning kan ds. Korving al deze kerken zien.

De christelijke gereformeerde Maranathagemeente heeft vier predikantsplaatsen. Met 3500 leden is de gemeente een van de grootste binnen het kerkverband. Opvallend is dat er geen wijkkerkenraden zijn. „Alle belangrijke beslissingen worden genomen door de gehele kerkenraad die bestaat uit 75 man”, zegt ds. Korving in zijn studeerkamer die uitzicht biedt op zijn kerk. „De kerkenraad algemene zaken, die bestaat uit vijftien mensen, handelt de lopende zaken af. Ambtsdragers worden gemeentebreed gekozen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en laten niet alles aan ons, de predikanten, over.”

Toch is er genoeg voor ds. Korving te doen. Preken doet hij graag. Hij weet zich voortgedreven door 1 Korinthe 1:21 waarmee hij in 1985 in Veenendaal intrede deed: „Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven.”

CGK_Kerkendag_2019__Veenendaal_-_Foto_Niek_Stam-0509_webKerkendag CGK zoekt verbinding tussen generaties

In de ziel gegrift

Ds. Korving: „Die woorden zijn in mijn ziel gegrift. Ik heb deze tekst later niet meer bepreekt, maar draag die wel voortdurend bij me. Preken kunnen niet concurreren met de toespraken in deze wereld, die flitsend en kort moeten zijn. Het is een wonder dat mensen naar Gods Woord luisteren. Ook inhoudelijk zijn preken op het eerste gehoor dwaasheid. Ze strijden met de hoogmoed van de mens die vernederd moet worden. Maar dat is toch de boodschap van Gods Woord; het heeft God behaagd om daardoor Zijn werk te doen.”

De tekst heeft hem al die veertig jaar op de been gehouden, zegt de predikant. „Ik heb gelukkig geen grote crises doorgemaakt, maar soms was er wel de vertwijfeling: „Wie heeft onze prediking geloofd?” De Heere vraagt van mij om getrouw te zijn; de vrucht is voor de Landman.”

De preken van ds. Korving zijn inhoudelijk in al die jaren niet veel veranderd, geeft hij zelf aan. „Dat merk ik als ik een preek van jaren geleden nog eens overlees. Christus staat in het middelpunt. Ik voel me eensgeestes met de behoudende richting, zonder een partijman te zijn. Vanwege de beginselen voel ik liefde tot de Christelijke Gereformeerde Kerken. Tegelijkertijd voel ik me verbonden met mensen uit andere kerken die ook de rechtvaardiging van de goddeloze belijden. Vanmorgen las ik nog in het boek van prof. W. van Vlastuin over de katholiciteit van de kerk en voelde ik de pijn in mijn hart om de scheuringen.”

Ds. Korving vervult spreekbeurten op bijeenkomsten voor jongeren, maar ook van mannenverenigingen en de zending. Het liefst behandelt hij een onderwerp dat met de leer of het leven te maken heeft. Maar toen hem eens gevraagd werd om over dieren uit de Bijbel te spreken, nam hij die uitdaging aan en zette hij zich dadelijk aan de studie om goed voorbereid zijn verhaal te kunnen vertellen.

De Urker predikant werd diverse keren afgevaardigd naar de synode. Hij is vanaf 2004 lid van het moderamen en sinds 2006 voorzitter van het deputaatschap zending van zijn kerkverband. Als deputaat voor het contact met de buitenlandse kerken bezocht hij enkele keren de synode van zusterkerken in Frankrijk en Canada. Sinds kort is hij voorzitter van de redactie van Ambtelijk Contact, het blad dat zich richt op de toerusting van ambtsdragers.

De laatste jaren schrijft ds. Korving steeds meer. Het eerste boekje dat hij schreef, dateert uit de tijd dat hij in Kerkwerve stond. Hij zocht naar lesstof voor de belijdeniscatechisanten en de toen gebruikte methode bleek uitverkocht. Daarom schreef de predikant ”Een vaste grond”, dat hij in eigen beheer uitgaf en dat nog steeds in verschillende gemeenten wordt gebruikt.

Inmiddels heeft de predikant, behalve een serie Bijbelstudies, vijf boeken geschreven, met name bedoeld voor toerusting van kerkenraad en gemeente. ” U komt de belofte toe en uw kinderen” gaat over de waarde van de kinderdoop. ”Kom tot Zijn rust” behandelt het belang van de zondagsrust. ”Kennis in viervoud” is een uitgebreide verhandeling van de bijbelse leer voor jongeren. Zijn meest recente boek ”Taal en teken” gaat over de waarde van het verbond.

Boek over prediking

Binnenkort verschijnt er een boek van ds. Korving over de prediking. „In de huidige handboeken wordt veel waarde toegekend aan de hoorder. Die zou mede bepalend zijn voor de manier van het brengen van de boodschap en zelfs voor de inhoud, maar zo is het niet. Paulus kwam niet met beweeglijke woorden maar in betoning van Geest en kracht. Hij kreeg een boodschap van de Heere mee. Daar gaat het om. Dan zijn we weer terug bij de dwaasheid van de prediking. Laten we daaraan vasthouden.”

Ds. H. Korving

Hein Korving werd op 1 december 1954 geboren in Scheveningen. Hij studeerde theologie in Apeldoorn. Zijn eerste gemeente was Drogeham in Friesland (1979). Daarna volgden Veenendaal (1985), Kerkwerve (1991) en Leerdam (2001). Vanaf 2009 staat hij in Urk.

Ds. Korving is sinds 2006 voorzitter van het deputaatschap zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken en vanaf 2007 van de stichting Shaare Zedek.

Het echtpaar Korving heeft acht kinderen en twintig kleinkinderen.