Ds. H. J. de Bie begraven in Alblasserdam

Ds. H. J. de Bie, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag op de Algemene Begraafplaats in Alblasserdam ter aarde besteld.

Ds. B. den Butter las Openbaring 21:1-6a en sprak een korte overweging uit. De begrafenisplechtigheid werd afgesloten met het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en het zingen van Gezang 257.

In de Meentkerk in Huizen had maandag een dankdienst plaats ter nagedachtenis van ds. De Bie. Voorganger was ds. J. L. W. Koppenhol, jarenlang een van de collega’s van ds. De Bie in de hervormde gemeente in Huizen. De Schriftlezingen waren uit Psalm 73, Jesaja 40 en Johannes 10.

In de verkondiging sprak ds. Koppenhol over Psalm 73:24: „U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.”

Namens familie De Bie sprak dochter Joke een persoonlijk woord.