Ds. E.F. Vergunst in Ridderkerk ter aarde besteld

Ds. E. F. Vergunst. beeld RD, Anton Dommerholt

Na een rouwdienst in de hervormde Singelkerk te Ridderkerk is woensdag ds. E. F. Vergunst ter aarde besteld. Hij overleed donderdag 7 september in de leeftijd van 90 jaar.

De rouwdienst werd geleid door ds. A. Beens uit Barneveld, vriend van de overledene. Ds. Beens bediende het Woord uit Efeze 2:4-6: „Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt…”

„Verwondering blijft over, omdat God met een eeuwige liefde naar mijn broeder omzag. Die liefde is het geheim van de zaligheid. En Christus is de diepe grond van Gods genadige toewending naar ons. In Hem, de Geliefde, heeft God al Zijn welbehagen. Daarom: hoort Hém”, aldus ds. Beens.

Voorafgaande aan de verkondiging sprak de oudste zoon, H. Vergunst, een In memoriam uit. Op de oude begraafplaats van Ridderkerk, Rusthof, sprak de jongste zoon, A. Vergunst, een dankwoord. Daarna zongen de aanwezigen Psalm 138:3, de psalm die in 1945 en 1974 ook gezongen is bij het graf van de beide ouders en in 1981 bij het graf van de broer van ds. Vergunst.

Lees ook:

Ds. E. F. Vergunst (90) overleden (rd.nl, 08-09-2017)