Ds. Droogers 50 jaar predikant

Ds. P. J. Droogers, archiefbeeld uit 2010. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. P. J. Droogers, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Paulus Johannes Droogers werd geboren op 15 mei 1938 in Oud-Vossemeer. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Wilnis. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Bodegraven (1974), Werkendam (1980) en Hillegersberg (1992). Hij maakte onder meer deel uit van het moderamen van de classis Heusden.

Ds. Droogers ging in 2002 met emeritaat. Hij verleende zijn medewerking aan verschillende Bijbelstudie-uitgaven en prekenseries. Ook was de geboren Zeeuw medeauteur van ”De biebel in ’t Zeêuws”.