Ds. Den Toom (HHK) in Oldebroek begraven

Ds. J. C. den Toom, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), is woensdag begraven.

Tijdens de rouwplechtigheid in de Dorpskerk te Oldebroek, waar 120 genodigden aanwezig waren, sprak ds. A. J. Schalkoort uit Lunteren. Hij was studievriend en ambtsbroeder van de overledene. De overdenking was naar aanleiding van Efeze 2:8. In deze tekst lag volgens ds. Schalkoort het persoonlijke leven van ds. Den Toom getekend: je wordt niet als vrome zalig, maar enkel als zondaar, om Christus’ wil. Deze tekst is ook een samenvatting van ds. Den Tooms prediking, aldus de predikant.

De begrafenis had plaats op de algemene begraafplaats te Oldebroek. Daar sprak ds. M. van Reenen, van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente, naar aanleiding van Romeinen 5:5a. De predikant zei in zijn toespraak dat de hoop op de eeuwige heerlijkheid geen vergissing is, als we weten van de onbegrijpelijke zondaarsliefde van God in Christus.