Ds. De Koeijer: Verborgen omgang met God staat onder forse druk

beeld Niek Stam
6

„Boeken over het geloofsleven zijn tegenwoordig meestal praktisch gericht. De verborgen omgang met God komt in maar weinig publicaties aan de orde”, meent ds. R. W. de Koeijer. Afgaand op die publicaties vraagt hij zich af of er minder aandacht is voor het verborgen leven met God in de gereformeerde gezindte.

De predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen sprak zaterdag tijdens een verdiepingsconferentie in Hoeve de Beek, in het buitengebied van Woudenberg. Deze halfjaarlijkse conferentie is ontstaan als initiatief van de Hervormde mannen- en vrouwenbond en vooral bedoeld voor hervormde twintigers en dertigers. De conferentie trok zestig deelnemers, zo’n twintig meer dan de vorige keer. Het thema was ”Verborgen omgang met God”.

Ds. De Koeijer noemde deze omgang –die hij ook typeerde als „beleefde omgang met God”– de kern van het geloofsleven. „Als je auto geen brandstof heeft, staat het voertuig stil. Zo is het ook geestelijk. De verborgen omgang met God vormt de brandstof voor een levend en toegewijd geloofsleven.”

Hij constateert dat de omgang met God onder forse druk staat. „Deze tijd legt veel nadruk op de blinkende buitenkant van je leven: je kleding, je huis, je smartphone, je reizen. Daarnaast zijn er de vele dingen die je moet doen, bijvoorbeeld de vele berichtjes die je moet beantwoorden. Die vele prikkels brengen gejaagdheid en onrust.”

Ds. De Koeijer vraagt zich af of er niet te weinig onderwijs over de verborgen kant van het geloof wordt gegeven. „Boeken over het geloofsleven zijn meestal praktisch gericht. Ze gaan over huwelijk en opvoeding, seksualiteit, kerkzijn in onze tijd en over het leven in onze moderne maatschappij. Soms verschijnt er een boek over het gebed en het avondmaal, maar verder krijgt de verborgen kant van het geloof weinig aandacht.”

Dat was volgens hem in het verleden anders. „Toen verschenen er allerlei werken over de omgang met de Bijbel, gebed, meditatie, aanvechting, liefde tot de Heere Jezus en over de geestelijke strijd tegen de zonde.”

Stille tijd

De predikant voerde een pleidooi voor het houden van stille tijd, met daarbij aandacht voor meditatie: aandachtige concentratie op Bijbelwoorden. Het kan betekenen dat men de inhoud van een boek overdenkt maar ook dat men geestelijke zaken bemediteert zonder boek. Hij noemde als voorbeeld om elke dag een eigenschap van God te overdenken: barmhartigheid, rechtvaardigheid, geduld, goedheid.

Ds. De Koeijer waarschuwde alvast dat meditatie vraagt om concentratie, maar ook dat het echt nodig is. „Wie niet werkelijk tijd en rust neemt voor de dingen van God, moet zich afvagen of hij niet is bezweken voor een verzoeking die wellicht minder opvallend maar wel veel ernstiger is dan veel opzienbarende verleidingen.”

De hervormde predikant noemde twee vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie die veel geschreven hebben over de verborgen omgang met God: Jodocus van Lodensteyn (1600-1670) en Wilhelmus à Brakel (1635-1711). Van de eerste citeerde hij het bekende vers: „Hoog! Omhoog! Mijn ziel, na boven!/ Hier beneden is het niet:/ ’t Rechte leven, lieven, loven/ Is maar daar men Jesum siet.”

Snoeimes

In een workshop ging ds. G. M. van Meijeren, predikant van de hervormde gemeente Hoevelaken, in op het blijven in Christus naar aanleiding van Johannes 15. Ds. Van Meijeren: „De verborgen omgang wordt geleid door het Woord van God. God brengt het snoeimes in ons leven. Er kunnen dingen gebeuren die pijn doen, zodat je je kracht uit Christus gaat putten.”