Ds. D. Zoet bevestigd in hersteld hervormde gemeente Ouddorp

OUDDORP – Ds. D. Zoet is vrijdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Ouddorp.

Ds. Zoet kwam van Ouderkerk aan den IJssel en werd in een middagdienst bevestigd door ds. C. M. Buijs uit Elspeet met de woorden uit Johannes 3:29 en 30.

’s Avonds verbond ds. Zoet zich aan de gemeente van Ouddorp. Als tekst koos hij Exodus 4:2, 17 en 20a: „En de Heere zeide tot hem: Wat is er in uw hand? En hij zeide: Een staf (2). Neem dan deze staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult (17). En Mozes nam den staf Gods in zijn hand (20a).”

Na de prediking werd ds. Zoet toegesproken door burgemeester G. J. van de Velde-de Wilde namens de gemeente Goedereede, door ds. J. W. van Estrik als consulent en namens de classis Zuid-West en door ouderling K. Kasteleijn namens de gemeente.