Ds. C. G. Vreugdenhil neemt afscheid van gereformeerde gemeente te Houten

Ds. C. G. Vreugdenhil. beeld Evert van den Born

Ds. C. G. Vreugdenhil heeft zondag afscheid genomen van de gereformeerde gemeente te Houten in verband met zijn emeritaat.

De tekst van zijn afscheidspreek was Romeinen 16:25-27, met als thema: ”De afscheidsgroet van Paulus”.

Consulent ds. W. A. Zondag sprak een dankwoord namens de classis. Ouderling C. K. van der Ent sprak ds. Vreugdenhil toe namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Vreugdenhil is ruim 43 jaar predikant. Hij diende de gemeenten Zoetermeer (als zendingspredikant in Papua), Vlissingen (twee keer), Lelystad, Groningen en Houten.

---

Lees ook in Digibron:

„Ik voel me weleens een vreemde eend in de bijt” - interview (Reformatorisch Dagblad, 11-04-2014)

Verslag bevestiging en intrede ds. C. G. Vreugdenhil te Houten (De Saambinder, 26-09-2013)

Verslag afscheidsdienst ds. C.G. Vreugdenhil van Vlissingen 18 augustus 2013 (De Saambinder, 29-08-2013)

Omgang met God – interview met ds. C.G. Vreugdenhil (Terdege, 27-10-2010)

Verslag intrede ds. C.G. Vreugdenhil te Vlissingen (De Saambinder, 26-08-2004)

Verslag bevestiging ds. C.G. Vreugdenhil te Vlissingen (De Saambinder, 19-08-2004)

Ds. C. G. Vreugdenhil neemt afscheid van Groningen (Reformatorisch Dagblad, 03-05-2004)

Ds. Vreugdenhil doet intrede in Groningen (Reformatorisch Dagblad, 09-09-1999)

Ds. Vreugdenhil neemt afscheid van Lelystad (Reformatorisch Dagblad, 06-09-1999)

Zendeling in de Hollandse polder - interview t.g.v. 25 jarig ambtsjubileum (Reformatorisch Dagblad, 10-04-1999)

Oud-zendingspredikant ds. C.G. Vreugdenhil: „De Bijbel maakt geen scheiding tussen gewone en bijzondere geestesgaven” (Terdege, 16-10-1996)

Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. C.G. Vreugdenhil op 29 januari 1992 in de Ger. Gem. te Lelystad (De Saambinder, 16-04-1992)

Verslag afscheid ds. Vreugdenhil van de gemeente Vlissingen (De Saambinder, 20-02-1992)

Kort verslag van de bevestigings-en intrededienst van Ds. C.G. Vreugdenhil te Vlissingen (De Saambinder, 08-10-1987)

Kort verslag van de afscheidsdienst van Ds. C.G. Vreugdenhil van de Geraja Jemaat Protestan di Irian Jaya (Ger. Gem. in Irian Jaya) en de Jemaat Protestan in Abenaho (Ger. Gem. in de Pasvallei) (De Saambinder, 14-05-1987)

Bevestiging tot miss.-predikant C. G. Vreugdenhil (Reformatorisch Dagblad, 11-04-1974)